Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
25. april 2018

Samarbejdsaftale skal få flygtningebørn ud i foreninger

Dansk Flygtningehjælps og Frederikssund Kommune har underskrevet en samarbejdsaftale, der skal styrke integrationen af flygtningebørn i foreningslivet.

Mandag eftermiddag var repræsentanter fra foreninger, byrådet, Dansk Flygtningehjælp, Frederikssund Kommune og flere samlede for at overvære underskrivelsen af en samarbejdsaftale. Aftalen er indgået mellem Frederikssund Kommune og Dansk Flygtningehjælps Fritidspulje, og den skal være med til at styrke fokus på værdien af flygtningebørns deltagelse i det lokale foreningsliv, men også styrke foreningerne til at modtage flygtningebørnene på den bedst mulige måde.

Det var formanden for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg (A), der underskrev aftalen. Og han var glad og stolt over, at Frederikssund Kommune er udvalgt som en af 10 kommuner til at indgå en aftale med Dansk Flygtningehjælp.

- Jeg er glad på vegne af vores flygtningebørn, som nu får endnu bedre muligheder for at deltage i vores lokale foreningsliv. Det synes jeg, er rigtig godt. For integration handler jo også om inddragelse – det handler om mange ting, men inddragelse af noget af det vigtigste, sagde Jesper Wittenburg.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, bød alle velkommen til underskrivningen af samarbejdsaftalen med Dansk Flygtningehjælp. Foto: Dansk Flygtningehjælp.Formand for Fritids- og Kulturudvalget, Jesper Wittenburg, bød alle velkommen til underskrivningen af samarbejdsaftalen med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælps chef for frivilligafdelingen, Lone Tinor-Centi takkede for invitationen til underskrivningen af aftalen.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til at besegle det samarbejde, som vi jo allerede har haft længe. Et samarbejde om at styrke flygtningebørns deltagelse i foreningslivet igennem Fritidspuljen. Siden 2016 har puljen været tilgængelig og omkring 7000 børn og unge har fået støtte af Fritidspuljen til at dække kontingent, og af de 7000 er de 106 børn og unge fra Frederikssund Kommune, fortalte Lone Tinor-Centi.

Chef for frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, Lone Tinor-Centi. glædede sig over, at et allerede godt samarbejde nu blev beseglet. Foto: Dansk Flygtningehjælp.Chef for frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, Lone Tinor-Centi. glædede sig over, at et allerede godt samarbejde nu blev beseglet.

Nu skal arbejdet med at understøtte foreningernes modtagelse af flygtningebørn intensiveres, ligesom der skal arbejdes med, hvordan forældrene skal introduceres til foreningslivet. Dansk foreningskultur er nyt for mange flygtninge og for at børnene skal få den bedste oplevelse skal, forældre have en forståelse for hvad der er deres ansvar, og hvordan foreningerne fungerer.

Arbejdet kommer til at foregå i samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Frederikssund Kommune, men naturligvis også med de lokale foreninger, der vil byde flygtningebørnene velkomne. Interesserede foreninger er velkommen til at kontakte Frederikssund Kommune på kulturogfritid@frederikssund.dk

Lone Tinor-Centi og Jesper Wittenburg underskrev samarbejdsaftalen og gav derefter hinanden hånden. Foto: Frederikssund Kommune.Lone Tinor-Centi og Jesper Wittenburg underskrev samarbejdsaftalen og gav derefter hinanden hånden.

 

Efter underskrivningen fortalte konsulent i Dansk Flygtningehjælp, Katrine Brücker mere om, hvad samarbejdsaftalen kommer til at betyde. Foto: Dansk Flygtningehjælp.