Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
12. april 2018

Kommunens unge er vilde med erhvervsuddannelser

Frederikssund Kommune er den kommune i Nordsjælland, hvor flest unge søger en erhvervsuddannelse. En ny undersøgelse fra Dansk Byggeri viser, at hele 26 procent af kommunens unge i 2018 har valgt at søge ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse.

De 26 procent betyder, at Frederikssund Kommune allerede nu lever op til den nationale målsætning om, at 25 procent af en årgang skal søge ind på en erhvervsuddannelse i 2020. Kun 26 af landets 98 kommuner har allerede nu nået den målsætning, og det glæder borgmester John Schmidt Andersen (V), at Frederikssund Kommune er blandt dem.

- Det er utrolig vigtigt, at mange unge vælger en erhvervsuddannelse. Vi ved, at virksomhederne mangler faglært arbejdskraft. Derfor glæder det mig, at de unge i vores kommune har fået øjnene op for de mange muligheder, en erhvervsuddannelse giver dem. Det har været et politisk mål for byrådet i Frederikssund Kommune at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse, og derfor er det godt at se, at vi nu har nået 2020-målsætningen. Næste skridt er at nå 2025-målsætningen på 30 procent, siger borgmester John Schmidt Andersen.

Flot stigning

I de seneste tre år har flere og flere unge i Frederikssund Kommune valgt en erhvervsuddannelse. Dansk Byggeris opgørelse viser, at tallet er steget fra 16 procent i 2016 til 20 procent i 2017 og nu 26 procent i 2018. Årsagen til stigningen er blandt andet et øget fokus på erhvervsuddannelser, men også at der er kommet flere valgmuligheder til Campus Frederikssund.

- Der er ingen tvivl om, at Byrådets arbejde for at få flere erhvervsuddannelser til kommunen, nu bærer frugt. Det er helt sikkert medvirkende til, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, når uddannelsen ligger tæt på deres hjem. Jeg vil også gerne rose erhvervsskolerne for et rigtig godt samarbejde. Uden deres engagement, var vi ikke nået hertil, siger Morten Skovgaard (V), formand for Uddannelsesudvalget. Han tilføjer, at han håber, at stigningen fortsætter til næste år.

Mange gode indsatser

I Frederikssund Kommune er der gang i forskellige indsatser, der skal få flere unge til at begynde på og gennemføre en erhvervsuddannelse. Udover udvidelsen af Campus Frederikssund med flere erhvervsskoler, har kommunen ansat en erhvervskoordinator, der arbejder med Åben Skole med fokus på erhvervslivet. Der skal blandt andet laves flere samarbejder mellem folkeskolerne og lokale virksomheder, så eleverne får et bedre kendskab til erhvervslivet og kan træffe et kvalificeret uddannelsesvalg efter grundskolen.

Også projektet FUEL, der er støttet af EU’s Socialfond og Vækstforum Hovedstaden, arbejder for at få flere unge til at begynde på og færdiggøre en erhvervsuddannelse. FUEL er et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Frederikssund Erhverv og de fire erhvervsskoler: Esnord, Knord, TEC og SOPU. Projektet sætter fokus på samarbejdet mellem grundskole, erhvervsuddannelser og virksomheder og støtter op om elevernes valg- og læringsprocesser fra grundskolen og til endt erhvervsuddannelse.

- Vi har mange gode indsatser på det her område, men et af de vigtigste elementer er det stærke partnerskab og samarbejde, der er mellem erhvervslivet, erhvervsuddannelserne og Frederikssund Kommune. Det har stor betydning for, at vi nu ser 26 procent af unge på en årgang søge ind på en erhvervsuddannelse, siger John Schmidt Andersen.

Af andre indsatser kan nævnes partnerskabsaftaler med både Dansk Industri og Dansk Byggeri samt den nye Byggebox, som elever fra 4.-7. klasse fra næste skoleår kan besøge og blive klogere på byggeriets verden.