Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
11. april 2018

Digital trivsel på skoleskemaet

Unge mennesker færdes i stor stil hjemmevant på de sociale medier. Men den aktuelle sag, hvor mere end 1000 unge over hele landet er sigtet for at have delt en krænkende sexvideo via facebook-appen Messenger, illustrerer, hvor vigtig de unges digitale adfærd er.

Skabte drama

Flere af eleverne i 7. I på Ådalens Skole i Frederikssund har prøvet at dele eller få delt oplysninger på de sociale medier, som siden blev slettet. Et uflatterende ”dobbelthagebillede” blev delt på Instagram.

- Jeg bad flere gange om at få det slettet, inden det endelig blev slettet, fortæller en af pigerne fra 7. I. Hendes veninde har selv prøvet at dele oplysninger:

- og det skabte noget drama i pigegruppen, men det lå kun på nettet i omkring et minut, før jeg fjernede det igen, forklarer hun.

Tænk på konsekvenserne

Blandt eleverne i klassen er der kommet stor bevidsthed om den digitale adfærd. Emnet har været til diskussion i klassen flere gange, for det handler dybest set om elevernes egen trivsel.

- Det kan påvirke meget af ens liv, og folk kan grine af en. Det er ubehageligt at blive husket for noget dårligt, fortæller en dreng fra 7. I om de mulige konsekvenser ved deling af billeder og oplysninger om en selv.

- Det handler om respekt. Man skal tænke på konsekvenserne, supplerer en klassekammerat.

Skabe bevidsthed og refleksion

Alle elever i Frederikssund Kommune og deres forældre får i løbet af 7. klasse besøg af kommunens SSP-konsulent. Emnerne spænder vidt fra sex over alkohol og rusmidler til hensigtsmæssig adfærd på sociale medier.

- Målet med indsatsen, særligt når det handler om digital trivsel, er at skabe en bevidsthed og refleksion blandt de unge og deres forældre omkring, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Ligesom i det virkelige liv er der noget man må, og noget man ikke må. Det gælder både i forhold til det etiske og det strafferetslige perspektiv, fortæller SSP-konsulent Natasja Bundgaard Thomsen, og tilføjer:

- Det er i den grad relevant at tage fat på emnet, da vi bl.a. så i Ungeprofilundersøgelsen fra sidste år, at hver 5. elev i udskolingen har fået grimme beskeder. Derudover har 8% af de unge fået delt et seksuelt billede af dem selv, hvilket er 8% for meget.

Ulovlig deling kan give fængsel

Under SSP-konsulentens to timer lange besøg hos 7. I falder snakken også på de sociale mediers betydning for de unges opfattelse af deres egen generation. Således er medierne med til at skabe et skævt kropsideal, fordi det kun er ultratynde modeller og glansbilleder, der vises. Også de strafferetlige aspekter ved livet på nettet og individets rettigheder bliver vendt. Her får eleverne blandt andet at vide, at man har krav på at blive spurgt om sit samtykke, før andre deler billeder af en. Og at ulovlig deling af seksuelt materiale af børn og unge under 18 år kan give fængselsstraffe på op til 6 år.

Voldsomt sprog i online-spil

Også sprogbrugen i tekstbeskeder mellem unge kan være særdeles voldsom. Eleverne i 7. I er enige om, at der i visse online gaming-spil kan være en særlig jargon, og at det må man acceptere som præmissen for spillet. Men flere i klassen påpeger, at tekstbeskeder nemt kan blive misforstået, fordi noget er skrevet med et glimt i øjet.

Politisk fokus på digital trivsel

Ungeprofilundersøgelsen i 2017 gav anledning til at sætte fokus på, hvordan de unges digitale trivsel sikres. Der var politisk enighed om, at SSP og skolerne skulle arbejde videre med digital trivsel og hjælpe de unge til at forstå, hvordan de færdes bedst i den digitale verden. Også i den nye Børne- og Ungepolitik, der blev vedtaget i sommeren 2017, er digital trivsel blevet skrevet ind.

Derfor har SSP i det sidste års tid holdt kurser og temadage for blandt andre SSP netværket personale på skoler, familiekonsulenter, socialrådgivere og andre, der er i kontakt med de digitalt indfødte unge. Derudover er der sat gang i et samarbejde med ungdomsklubberne, hvor forældrene inviteres til informationsaftener for at blive klogere på digital trivsel.

Digital trivsel for de unge er i fokus, når 7 klasserne får besøg af kommunens SSP-konsulent.Digital trivsel for de unge er i fokus, når 7. klasserne i Frederikssund Kommune får besøg af kommunens SSP-konsulent.

Foto: Colourbox.