Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
[ Error ]

Økonomisk råderum finansierer investeringer

På torsdagens borgermøde kunne de fremmødte høre om kommunens budgetforslag for 2018 og udviklingen i kommunens økonomi, der er kendetegnet ved at være i balance og med markante anlægsinvesteringer.

Det er budgettid i landets kommuner. I Frederikssund har Byrådet lagt op til, at der i 2018 blot skal spares et lille beløb i den samlede kommunale økonomi. Det drejer det sig om godt 10 mio. kr. svarende til 0,4 procent af de samlede driftsudgifter og handler fortrinsvis om administrative effektiviseringer. Budgetforslaget er i høring frem til den 25. september.

På borgermødet den 14. september skitserede borgmester John Schmidt Andersen (V) budgetforslaget og udviklingen i kommunens økonomi.

”Frederikssund Kommune er en udviklingskommune. Samtidig har vi fokus på en god økonomistyring for både at opretholde vores solide kommunale økonomi, og så vi også fremover har mulighed for at sætte værdiskabende udviklingsprojekter i gang. Herudover skal vi være i stand til at kunne håndtere øgede udgifter i takt med flere ældre i samfundet,” siger borgmesteren.

Store anlægsinvesteringer

Med projekter såsom idrætsbyen, renovering af svømmehallen i Slangerup, cykelsti til Kulhuse, børnehus i Skibby og byen Vinge er der gang i udviklingen af Frederikssund Kommune. Byrådet har skabt det økonomiske råderum til disse investeringer ved blandt andet at have fokus på en effektiv kommunal drift i de indgåede budgetaftaler.

Bruttoudgifterne til nye anlæg topper i 2018 med 218 mio. kr., mens udgifterne falder de efterfølgende år. På borgermødet kunne borgerne få indblik i nogle af de store udviklingsprojekter på hver sin stand i Frederikssund Hallens dansesal.

Kommunens samlede bruttoudgifter er på 3,3 mia. kroner. Socialområdet tegner sig for 600 mio. kr., arbejdsmarkedsområdet 536 mio. kr., skole- og klubområdet 494 mio. kr., ældreområdet 382 mio. kr., sundhed og forebyggelse 258 mio. kr. For blot at nævne de største poster.

Høringsmateriale - frist for at sende høringssvar er 25. september.

Der er 2. behandling af budgettet den 11. oktober kl. 18.00 i Byrådssalen (åbent møde).

Se PowerPoint præsentation fra borgermødet den 14. september 2017.

Fremmødte borgere til borgermøde den 14. september 2017.Borgermødet 14. september 2017.