Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. september 2017

Nye spor mellem Valby og Frederikssund i 2018

Sporene på den 40 km lange strækning mellem Valby og Frederikssund er så slidte, at de skal igennem en gennemgribende renovering. Samtidig renoverer Banedanmark ni broer på strækningen.

- Det er et omfattende arbejde, men det er nødvendigt for at kunne opretholde en stabil togtrafik på strækningen, siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Rammer mest ferieperioder

Det omfattende arbejde betyder, at strækningen vil være spærret for togtrafik i flere perioder til næste år. Den længste spærring ligger henover sommeren i juni til august, og er bevidst lagt hen over sommerferien for at genere de daglige arbejdspendlere mindst muligt.

Togbusser erstatter S-toget under arbejdet

Når S-togslinjen bliver lukket på grund af sporarbejdet vil DSB indsætte togbusser til de mange passagerer i stedet.

- Køreplanerne til de kommende togbusser vil blive lavet i samarbejde med pendlerne for at tage hensyn til så mange forskellige ønsker til hurtige og direkte busser som muligt, fortæller informationschef i DSB Tony Bispeskov. Køreplanerne ventes tidligst klar i det nye år.

Totalspærring af begge spor Valby-Frederikssund i 2018:

• Påsken, 28. marts – 3. april

• St. Bededag, 26. april – 30. april

• Kr. Himmelfart, 9. maj -14. maj

• Pinsen, 18. maj – 22. maj

• Sommerlukning i 12 uger, 1. juni – 25. august

Lange natspærringer og supplerende spærringer af begge spor Valby-Frederikssund

• Uge 42, 12. oktober–22. oktober


Disse arbejder skal udføres på strækningen:

• Udskifte skinner og sveller

• Rense ballast – sporets underlag

• Udskifte 70 køreledningsmaster og forny 2 km kørestrømsanlæg

• Renovere ni broer

• Store arbejder på Valby Station – bl.a. renovering af perrontunnel og perronforkanter

• Sænke sporet flere steder

• Lægge 10 nye sporskifter og nedlægge syv

• Tilrette perronkanter

• Opsætte 10 nye sporstoppere

• Arbejde med jord, afvanding, sikring, sporskiftevarme

S-toget bliver erstattet af busser i perioder i løbet af 2018 på grund af sporarbejder mellem Frederikssund og Valby.S-toget bliver erstattet af busser i perioder i løbet af 2018 på grund af sporarbejder mellem Frederikssund og Valby.