Frederikssund Kommunes logo
27. september 2017

God opbakning til Fælles om Fritiden

Lørdag var 45 personer mødt frem for at blive klogere på det samarbejde som Sammenslutningen af Unge Med Handicap (SUMH) og Frederikssund Kommune indgik i juni måned.

Det var dog i lige så høj grad deltagerne, der bød ind med, hvordan flere børn og unge med særlige behov kan komme i gang med et aktivt fritidsliv. Forældre, foreninger, fagfolk og politikere gav nemlig alle deres bud på hvordan vi kan samarbejde om at gøre fritidslivet tilgængeligt for alle.

Projektet hedder ”Fælles om Fritiden” og er støttet af satspuljemidler. Det løber frem til udgangen af 2018. Udover Frederikssund har otte andre kommuner indgået samarbejde med SUMH om projektet.

Projektleder Karen Vestergaard fra SUMH indledte dagen med at give en kort introduktion til projektet, og hvilke muligheder der ligger heri. Herefter bød Morten Skovgaard og Jesper Wittenburg officielt velkommen på vegne af Fritidsudvalget og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune.

En paneldebat gav mulighed for at høre nogle af de gode historier fra foreninger hvor man er lykkes med at inkludere børn og unge med særlige behov, og hvordan man har båret sig af.

I de afsluttende workshops var engagementet stort, her gav deltagerne deres bedste råd, tips og idéer videre til arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen, anført af SUMH, vil nu sammenfatte de mange gode inputs fra dagen. Herefter vil gruppen prioritere de forskellige indsatser og søsætte forskellige tiltag, der forhåbentlig vil få mange flere børn og unge med særlige behov i gang med et aktivt fritidsliv.

De to udvalgsformænd var begge tilfredshed med dagen.

- For os var det vigtigt, at vi fik bragt projektet ud til de mennesker, der er tæt på udfordringen. Hvis vi skal lykkes, er det nødvendigt, at der er et tæt samarbejde på alle niveauer, sagde Jesper Wittenburg, formand for Sundhedsudvalget.

- Vi er meget tilfredse med det store engagement, der kom til udtryk på dagen og glæder os til det fremtidige samarbejde med SUMH, sagde Morten Skovgaard, formand for Fritidsudvalget.

Du kan læse mere om projektet på www.fællesomfritiden.dk

Formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard, fremlægger sin gruppes pointer

Også Tina Tving Stauning var med på lørdagens workshop. Her noterer hun sin gruppes ideer ned.

Der kom mange gode ideer frem i løbet af dagen.

Har du spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte idrætskonsulent Jonas Hviid (jshvi@frederikssund.dk) eller idrætskonsulent Lise Hjortshøj (lhjor@frederikssund.dk)