Frederikssund Kommunes logo
11. september 2017

Byggeriet af Vinge C går i gang

En milliardinvestering på en mark ved Frederikssund begynder nu at sætte sine første tydelige spor i landskabet. Mandag blev der nemlig taget første spadestik til centrum i den nye bæredygtige by Vinge.

Det store smil var fremme, da der mandag den 11. september blev taget første spadestik til centrum i den nye by Vinge.

- Det er noget helt specielt at tage første spadestik her. Det er på samme tid et startskud til Vinge Centrum men også en kulmination på det enorme planlægningsarbejde, der er lavet forud for denne dag. Frederikssund Byråds vision om en stor og bæredygtig ny by med et grønt bycentrum vil fra i dag begynde at blive grundlagt på denne mark. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge udviklingen i centrumbyggeriet på nærmeste hold, siger Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen.

Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen, brugte en af MT Højgaards entreprenørmaskiner til at tage det første spadestik.Frederikssund Kommunes borgmester, John Schmidt Andersen, brugte en af MT Højgaards entreprenørmaskiner til at tage det første spadestik.

Omkring 150 borgere mødte op for at overvære og deltage i første spadestik til Vinge Centrum.Omkring 150 borgere mødte op for at overvære og deltage i første spadestik til Vinge Centrum.

Stor interesse

Omkring 150 borgere var mødt frem for at overvære og deltage i det første spadestik i det område, der om få år vil byde på bygninger i op til otte etagers højde og en helt ny S-togsstation. Sammen med medlemmer af Frederikssund Byråd kunne borgerne også være med til at svinge spaden, og der blev således taget mange ”første spadestik” på det sted, hvor den kommende nye adgangsvej til Vinge C – Boulevarden – skal ligge.

Både projektets entreprenør og investor ser frem til at gøre Vinge Centrum til virkelighed.

- Projektet i Vinge er et af de mest spændende, vi har været del af i nyere tid. Takket være vores tidlige inddragelse og samarbejde med Frederikssund Kommune, AP Ejendomme og de øvrige parter tror vi på, at vi kan udtænke og indarbejde de mest attraktive løsninger for Vinges beboere at leve og arbejde i i fremtiden, siger Jesper Nordby, der er koncerndirektør i MT Højgaard.

- Med dagens spadestik begynder vi for alvor at virkeliggøre visionen om Vinge C. I dag lyder det egentlige startskud til et meget ambitiøst projekt, som kommer til at danne rammerne for unge og ældre samt små og store virksomheder. Om ikke alt for længe vil Vinge C være en by, der uden tvivl bliver et nyt knudepunkt i området. Jeg er stolt over, at vi i AP Pension i et langsigtet samarbejde med kommunen etablerer bygningerne i Vinge, siger direktør i AP Ejendomme, Peter Olsson.

De tre hovedaktører i Vinge Centrum - fra venstre: Jesper Nordby fra MT Højgaard, borgmester John Schmidt Andersen og Tine Sommer fra AP Pension tager sammen et første spadestik til Vinge Centrum.De tre hovedaktører i Vinge Centrum - fra venstre: Jesper Nordby fra MT Højgaard, borgmester John Schmidt Andersen og Tine Sommer fra AP Pension tager sammen et første spadestik til Vinge Centrum.

Omfattende investering

Realiseringen af Vinge Centrum omfatter blandt andet etablering af 150.000 etagemeter byggeri i op til otte etagers højde, der skal give et højt og tæt bycentrum med masser af natur mellem bygningerne. Der skal etableres både eje- og lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel og byggeri til offentlige formål. Centralt i Vinge kommer en ny S-togsstation til at blive den transportmæssige livsnerve, som vil give Vinges kommende indbyggere en transporttid til København på kun ca. 40 minutter.

Den nye S-togsstation med tilhørende landskabsbro, der er tegnet af Henning Larsen Arkitekter A/S, ventes at være færdig i slutningen af 2019.

Fakta om Vinge

Opgaven med at etablere Vinge Centrum er udbudt i et samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet v/Banedanmark, Boligselskabet Rosenvænget v/Domea samt Frederikssund Forsyning A/S.

I juni 2017 indgik Frederikssund Kommune aftale med AP Pension med MT Højgaard som kontraktpart om etableringen af Vinge Centrum. De to firmaer blev i efteråret prækvalificerede til den store udviklingsopgave.

Byggerierne begyndte i Vinge for et år siden, da de første rækkehuse og enfamiliehuse begyndte at skyde op af jorden i Vinges første bebyggelse – Deltakvarteret. Her vil der i alt blive opført 36 rækkehuse og 23 enfamiliehuse. Til sammenligning vil Vinge Centrum – fuldt udbygget – rumme knap 4000 indbyggere.

Både byrådsmedlemmer og borgere var med til at tage første spadestik.Både byrådsmedlemmer og borgere var med til at tage første spadestik. Her tager - (tv.) Lars Thelander Bostrøm (O) og formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) en tørn sammen med borgmesteren.

Inden spaden kom i jorden holdt blandt andre borgmester John Schmidt Andersen tale for de mange fremmødte.Inden spaden kom i jorden holdt blandt andre borgmester John Schmidt Andersen tale for de mange fremmødte.