Frederikssund Kommunes logo
28. oktober 2017

Status på forhøjet vandstand

Prognosen om forhøjet vandstand i fjordene søndag aften er faldet i forhold til prognosen i aftes. Watertubes er klar til at blive fyldt og lagt ud i Frederikssund og ved Kignæshallen, hvis det bliver nødvendigt. Der kan hentes fyldte sandsække ved Over Draaby Strand og Dalby Huse, og der kan fra kl. 16.00 hentes fyldte sandsække i Frederikssund.

Det er og bliver en blæsende weekend, og DMI varsler vindstød af stormstyrke i vores lokalområde.

I Roskilde Fjord (måleren ved Frederikssund Syd) er seneste prognose fra DMI, at den maksimale højeste vandstandstigning er (faldet til) 127 cm søndag aften og omkring midnat.

I Isefjord (måleren ved Kyndbyværket) er DMIs seneste prognose vandstandstigning på 142 – kan blive lavere – søndag aften. Kommunen har lørdag formiddag kørt fyldte sandsække til følgende depoter, hvor borgere er velkomne til at afhente sandsækkene:

  • Over Dråby Strand (lille strandvej ved p-pladsen)
  • Dalby Strandvej ved p-pladsen for enden af vejen.
  • Fra lørdag kl 16.00 vil det også være muligt for alle at hente fyldte sandsække ved Vej og Park, Smedetoften 4 i Frederikssund.

Opdateret kl. 13.30 vedrørende sandsække: Det er besluttet, at der for at levere bedst mulig service også køres fyldte sandsække til følgende depoter: Kulhuse (for enden af barakvej ved busvendepladsen), Tørslev Hage (hjørnet af Granbrinken/Gammel Færgegårdsvej), Frederikssund (P-plads ved indkørslen til Skyllebakkehavn samt hjørnet af Fasanvej/Slåenbakke alle). Sandsækkene vil være fremme sidst på lørdag eftermiddag.

Beredskabet har watertubes (mobilt dige) klar i Frederikssund til at kunne lægge ud i området ved Kronprins Frederiks Bro/Strandvej og en watertube klar til at lægge ved Kignæshallen i Jægerspris. Kommunen og beredskabet vurderer, om disse watertubes skal aktiveres (fyldes vand i og lægges ud), hvis vandstandsprognoserne begynder at stige igen.

Desuden åbnes sluserne i Sillebro Ådal i Frederikssund i weekenden, så bassinerne tømmes og får ledig kapacitet til at klare de øgede vandmængder.

Kommunens stab og beredskabet følger situationen. Hvis man har spørgsmål kan beredskabet kontaktes på 47 37 61 12.

De varslede vandstandstigninger som følge af weekendens storm, Ingolf, er et godt og væsentligt stykke fra det stormen Urd forårsagede i juledagene 2016.