Frederikssund Kommunes logo
4. oktober 2017

Budgetaftale i Frederikssund er på plads

Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Borgernes Liste og SF har i dag indgået budgetaftale for 2018-2021. Aftalen fortsætter hovedsporet for Frederikssund Kommunes udvikling og et fortsat fokus på en effektiv kommunal drift.

Budgetaftalen gælder 2018 og overslagsårene 2019-2021. Borgmester John Schmidt Andersen (V) glæder sig over aftalen:

”Budgetaftalen betyder, at vi kan fortsætte den meget positive udvikling af Frederikssund Kommune. Kommunens økonomistyring er god, vi har fokus på en effektiv drift, og der er også skabt plads til at løfte kernevelfærd for børn, unge og ældre. Vi fastholder Byrådets vision for idrætsbyen og planerne om et nyt hovedbibliotek på Fiomagrunden med en forudgående borgerinddragelse, og i 2019 anlægger vi endelig en asfalteret cykelsti til Kulhuse. Jeg ærgrer mig over, at Socialdemokratiet og Enhedslisten har valgt at stå uden for i år, men glæder mig samtidig over, at det gennem et meget konstruktivt forhandlingsforløb igen er lykkedes at få lavet en aftale, der har bred politisk opbakning i Byrådet,” siger John Schmidt Andersen.

Med den indgåede budgetaftale for 2018 spares der omkring 10 mio. kr. svarende til 0,4 procent af de samlede driftsudgifter og er fortrinsvis administrative effektiviseringer. Der er kommet 86 høringssvar.

Skattesatser for 2018 i Frederikssund Kommune:

Personskat: 25,3 %
Grundskyldspromille: 32,5
Kirkeskat: 0,96 %
Der er ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme.

Som en del af budgetaftalen er personskatten i 2018 sat ned med 0,1 procentpoint i forhold til 2017.

Budget 2018 og overslagsårene 2019-2021 skal 2. behandles af Byrådet 11. oktober kl. 18.00.

Udtalelser fra partierne med i aftalen:

Hans Andersen, politisk ordfører, Venstre:
”Venstre er meget tilfredse med endnu en bred budgetaftale for 2018. Frederikssund Kommune har en sund økonomi. Det giver mulighed for at sætte personskatten ned i 2018. Skatteborgerne skal mærke, at det går godt i Frederikssund Kommune. Vi prioriterer fortsat kernevelfærden som ældre og børn, og vi investerer fortsat i hele kommunen med børnehus i Skibby, idrætscenterdannelse i Jægerspris og Idrætsbyen.”

Lars Thelander Bostrøm, Dansk Folkeparti:
”Jeg er glad for, at kvaliteten på ældreområdet bliver hævet ved at der bliver tilført flere midler. Desuden får vi kigget rengøring af skolernes toiletter efter i sømmene. Dette er et adfærdsproblem, som arbejdet på skolerne skal være med til at løfte. Og så har vi presset på for at få lagt asfalt på Kulhuscykelstien allerede fra 2019. Jeg er godt tilfreds med budgetaftalen.”

Ole Søbæk, Det Konservative Folkeparti:
"De konservative er glade for, at budgetforliget igen i år sikrer et fornuftigt driftsoverskud, der gør det muligt at investere i både kultur, idræt, børn, unge og ældre. Og så konstaterer vi, at det for fjerde år i træk er lykkes de konservative at levere skattelettelser. Lokale virksomheder og borgere betaler således fra 2018 mere end 25 mio. mindre i skatter og afgifter end i 2014."

Tom Lysgaard, Borgernes Liste:
”Idrætscenter i Jægerspris samt Kulhusecykelsti i ét hug med asfalt fra 2019. Vi fastholder Idrætsbyen i Frederikssund med fase 1 inklusive svømmehal, forområde, adgangsveje med handicapadgang. Fuld fart frem. Lægger også vægt på muligheder for to-voksenordning i indskolingen. På den grønne dagsorden sikrer vi, at Frederikssund kommer med i Klimakommune+ ordningen, og vi får fuld medlemskab af Fishing Zealand, som skal styrke Frederikssunds turismeindsats på bæredygtig lystfiskerturisme.”

Poul Henrik Hedebo, Socialistisk Folkeparti:
”SF lægger vægt på budgetaftalens øgede forebyggelse for børn og unge gennem omlægning af psykologbetjeningen PPR, udvidelse af åben anonym rådgivning samt styrket mulighed for at vælge to-lærer-ordning i skolerne. Status som Klima Plus+ kommune, fokus på fortsatte grønne omstillinger og endelig aftale om Kulhuscykelstien er vigtige grønne elementer. Endelig er de aftalte rammer for bibliotek og bebyggelse på Fioma-grunden et godt element i budgetaftalen.”

Budgetaftalen for 2018-2021 er på plads. Fra venstre er det Poul Henrik Hedeboe (F), Tom Lysgaard (E), borgmester John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (O) og Hans Andersen (V).Budgetaftalen for 2018-2021 er på plads. Fra venstre er det Poul Henrik Hedeboe (F), Tom Lysgaard (E), borgmester John Schmidt Andersen (V), Ole Søbæk (C), Lars Thelander Bostrøm (O) og Hans Andersen (V).