Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. november 2017

Øget brug af kommunens sygeplejeklinikker

Frederikssund Kommune har tre sygeplejeklinikker på Omsorgscenter Solgården i Slangerup, De Tre Ege i Jægerspris og Østergården i Frederikssund, og fremover skal flere borgere behandles her. Borgerne kan komme i klinikken til en forud aftalt tid, og borgerne kan derfor selv planlægge deres besøg i klinikken i stedet for at vente på sygeplejen hjemme.

Muligheden for at bestille en tid, i stedet for at sidde og vente hjemme på, at sygeplejen kommer, er da også noget af det, kliniksygeplejerske Helle Würtz, oplever at borgere, der allerede benytter klinikkerne, er særligt glade for. Ifølge Helle Würtz giver borgerne desuden udtryk for tilfredshed med, at det i klinikkerne i høj grad er den samme sygeplejerske, de møder fra gang til gang. At borgeren har den samme sygeplejerske i klinikken har betydning for den faglige behandling, idet sygeplejersken har nemmere ved at vurdere f.eks. en sårudvikling over tid.

Bedre arbejdsforhold

For medarbejderne betyder klinikkerne forbedrede arbejdsforhold i form af tilstrækkelige lysforhold og bedre arbejdsstillinger. I klinikkerne har medarbejderne alle nødvendige remedier og udstyr til rådighed og kan samtidig bruge tid på opgaver frem for transport.

I sygeplejeklinikkerne kan borgerne eksempelvis få udført sårpleje, få injektioner eller hjælp til at dosere medicin, opfølgning og samtale grundet kroniske sygdomme med mere. De borgere, der af helbredsmæssige årsager ikke kan transportere sig til klinikkerne, vil fortsat blive tilbudt behandling i hjemmet.

Vil udnytte ressourcerne bedst

- Den generelle udvikling i kommunerne er, at antallet af ældre borgere er stigende samtidig med, at sundhedsfaglige opgaver overføres til kommunerne fra regionerne i det nære sundhedsvæsen. Det gælder også for Frederikssund Kommune. Vi har fortsat fokus på at give borgerne den bedst mulige service og samtidigt sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne. Det vil en øget brug af sygeplejeklinikkerne bidrage til, fortæller afdelingsleder Hanne Larsen. Hun ser frem til at følge brugen af klinikkerne.

- Jeg er sikker på at det vil blive eftertragtet at komme på klinikken. Alle tre klinikker er vurderet inden opstart, således at rammer og indhold er velfungerende i forhold til opgaverne, fastslår hun.

Der ændres ikke på den nuværende praksis for henvisning til kommunal sygepleje. Det sker fortsat via læge eller ved henvendelse til sygeplejen.