Gå til sidens indhold
Frederikssund Kommunes logo
13. november 2017

Naturråd Nordsjælland

Der skal oprettes et lokalt naturråd som skal dække Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs Kommuner.

I rådet kan der sidde op til 20 repræsentanter. Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af et lokalt naturråd:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål, eller i øvrigt, er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Ved sammensætningen af det lokale naturråd skal der være en ligelig repræsentation af medlemmer, der varetager forskellige interesser i forhold til naturplanlægning forstået som erhvervsinteresser versus natur-, miljø- og fritidsinteresser.

Indstilling til naturrådet

Hver organisation og forening kan indstille ét medlem og én suppleant. Indstillingerne skal sendes til Halsnæs Kommune på mail@halsnaes.dk og skal være kommunen i hænde senest 22. december 2017. Foreninger og organisationer skal i henhold til ligestillingsloven indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter.

Indstillingerne bedes indeholde oplysninger om:

  • Hvilken organisation/forening, der indstiller
  • Organisationen/foreningens formål
  • Medlemmernes fulde navn
  • Telefonnummer og mailadresse på medlemmerne
  • Om medlemmerne har mulighed for at deltage i møder inden for almindelig arbejdstid 

Halsnæs Kommune træffer efter samråd med de øvrige kommuner afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der skal indgå i det lokale naturråd senest 15. januar 2018. Naturrådets medlemmer annonceres på kommunernes hjemmesider medio januar 2018.

Sekretariatskommune

Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland. Det betyder, at det er Halsnæs Kommune, der har det endelige ansvar for, at naturrådet bliver oprettet. Det betyder også, at det er Halsnæs Kommune, der indkalder til møder, sørger for relevant materiale og oplyser om gældende og relevant lovgivning i forbindelse med planlægning og naturbeskyttelse med videre.

Naturrådets arbejde

Når kommuneplanen næste gang skal revideres skal der indgå et nyt tema – Det Grønne Danmarkskort. I dét kort skal alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af kommunerne. Det sikrer, at der kommer god sammenhæng i de forskellige naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.

For at kvalificere kommunernes arbejde skal der oprettes lokale naturråd. Naturrådet skal rådgive kommunerne om, hvilke eksisterende og potentielle naturområder, der skal indgå i kortet.

Har du brug for uddybende oplysninger vedrørende Naturrådsarbejdet, kan du henvende dig til Halsnæs Kommune.