Frederikssund Kommunes logo
13. november 2017

Kom og få indflydelse på de grønne områder

Frederikssund Kommunes naturafdeling er i gang med forberedelserne til en grøn plan for hele kommunen. Planen skal sætte rammer og retningslinjer for pleje, vedligeholdelse og udvikling af de kommunale grønne arealer.

Kom med til workshop

For at få så mange ideer og input som muligt inviterer Frederikssund Kommune nu borgerne til et borgermøde, hvor alle vil få mulighed for at komme med gode ideer og forslag til, hvordan kommunens grønne områder skal se ud.

På mødet vil Naturafdelingen præsentere ideen bag Grøn Plan-projektet, og herefter bliver forsamlingen delt op i mindre arbejdsgrupper, der hver skal arbejde med udviklingen af ét grønt område. Grupperne skal diskutere, hvad det grønne område bør indeholde, og komme med forslag til hvordan området skal plejes og udvikles.

Efter workshoppen vil kommunen lave udviklingsplaner for hvert område med udgangspunkt i de gode forslag og ideer fra borgerne.

Borgermødet bliver holdt:

den 6. december kl. 17.30 – 20.30

på Elværket i Frederikssund

Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund

Der vil blive serveret øl og vand samt sandwich, og derfor beder vi om tilmelding på mail til projektleder Sigurd Falck Gansted på: sfgan@frederikssund.dk

Aftenen program:

17.30 – 17.45: Velkomst
17.45 – 18.15: Præsentation af Grøn Plan
18.15 – 18.45: Spisepause og naturudstilling
18.45 – 19.00: Brian Petersen fortæller om frivillige naturplejere i Nordmandsmosen
19.00 – 19.15: Opstart af aftenens workshop
19.15 – 20.30: Workshop

Fjordstien ved dyndetFjordstien ved dyndet.