Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
9. november 2017

Indvielse af Klub Stjerneskud i nye rammer

Klub Stjerneskuds nye lokaler for medlemmerne er klar til brug, og derfor inviteres samarbejdspartnere, familie og venner til indvielse.

Indvielsen af Klub Stjerneskuds nye lokaler på Frederiksborgvej 4, Frederikssund, markeres med en officiel indvielse torsdag den 16. november 2017 kl. 16 med velkomst af konstitueret leder Henning Otterstrøm og taler af borgmester John Schmidt Andersen samt formand for Sundhedsudvalget Jesper Wittenburg.

Der vil blive budt på lidt snacks og drikke, og samtidig er der mulighed for en rundvisning i klubbens nye lokaler.

Med budgetvedtagelsen for 2017 var det politisk besluttet, at dagaktiviteten på Østergården skulle nedlægges. I stedet blev det besluttet at oprette nye aktivitets- og samværstilbud på omsorgscentrene.

De frigivne lokaler på Østergården gav derfor Byrådet og Sundhedsudvalget en unik mulighed for at tilgodese et mangeårigt ønske og behov fra personale, forældre og brugere af Klub Stjerneskud om at få egne lokaler bynært, da klubben gennem sin levetid har delt lokaler med aktivitets- og samværstilbuddet Gnisten på Lundebjergvej 78.

De nye lokaler i den tidligere dagaktivitet på Frederiksborgvej giver nu personalet og klubbens medlemmer helt andre aktivitetsmuligheder på klubaftener, da klubbens medlemmer ud over de traditionelle aktiviteter får adgang til køkkenet på Østergården, hvor der eksempelvis kan etableres undervisning på et madhold.

Klub Stjerneskud råder over 100 pladser, og er et tilbud for voksne med udviklingshæmning (18+). Klubben har åben mandag, onsdag og torsdag kl. 16.30-20.30, hver 3. fredag kl. 15-20 samt en lørdag i måneden kl. 10-15.

Klubbens medlemmer er primært borgere, der enten bor i egen bolig i Frederikssund Kommune eller bor på et af kommunens botilbud.