Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. november 2017

Gode grunde til at stemme til Ældrerådsvalget

Hvis du bor i kommunen og er fyldt 60 år den 21. november, kan du stemme til Ældrerådsvalget.

Valget bliver holdt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Det foregår på de samme valgsteder, og der bliver udsendt valgkort til alle tre valg.

Du kan stemme på enhver af de opstillede kandidater, også selv om kandidaten er fra et andet lokalområde end dit eget.

Du kan brevstemme før valgdagen

Frem til den 17. november kan du brevstemme i Borgercenteret i åbningstiden.

Mandagkl. 09.00 - 15.00
Onsdagkl. 09.00 - 15.00
Torsdagkl. 10.00 - 17.00
Fredagkl. 10.00 - 14.00

Borgercenteret holder ekstraordinært åbent fredag den 17. november kl. 14 - 16.

Du kan blive kørt til valgstedet

Kommunen tilbyder gratis kørsel til borgere, der har svært ved at komme til valgstedet ved egen hjælp. 

Der er gode grunde til at stemme

Ældrerådet er de ældres talerør og medvirker aktivt til at udforme kommunens ældrepolitik.

Rådet beskæftiger sig med og skal høres om forhold, der vedrører ældre. Det kan fx være om pleje og omsorg, madordninger, boligforhold og plejehjem, trafikale forhold, kulturelle forhold m.v.

Ældrerådet holder møder med Velfærdsudvalget og styrker politikernes beslutningsgrundlag gennem dialog og høringer.

Ældrerådet er valgt af og blandt kommunens borgere over 60 år. Rådet er partipolitisk neutralt og uafhængigt af alle organisationer.

Din stemme er med til at lægge vægt bag Ældrerådets udtalelser.