Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. november 2017

Brydning i matematik og idrætstimerne

I halvandet år har tre lokale idrætsforeninger sammen med lokale matematik og idrætslærere arbejdet med projektet IdrætSmatematik. Projektet skal kombinere matematik og idræt på en måde, som motiverer børnene og gør det sjovt at lære matematik.

En af idrætsforeningerne er Brydeklubben Viking, som sammen med idræts- og matematiklærere har udviklet et koncept, hvor eleverne kommer gennem forskellige øvelser, der udfordrer deres motorik, samtidig med at de skal løse matematikopgaver.

Brydning, idræt og matematik kan sagtens kombineres. Det har 5.A. på Slangerup Skole afd. Byvang prøvet og det synes de, er rigtig sjovt.Brydning, idræt og matematik kan sagtens kombineres. Det har 5.A. på Slangerup Skole afd. Byvang prøvet og det synes de, er rigtig sjovt.

Projektet er blevet fulgt af Mikkel Malling Beck, der er forskningsassistent på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Han har blandt andet holdt oplæg for foreningerne og lærerne, og har været på besøg på Slangerup Skole afdeling Byvang for at se Brydeklubben Vikings koncept.

- Det er et super godt projekt, hvor børnene trives, og hvor idræt og matematik bliver tænkt sammen for at udvikle begge fagkompetencer. Opvarmningen udfordrer børnene motorisk og matematikken bliver kropsliggjort gennem brydningsøvelser, og det kan have en positiv effekt på det matematiske læringsudbytte, siger Mikkel Malling Beck.

En af øvelserne handler om at skubbe sin modstander ud af brydecirklen. De steder, modstanderen ryger ud af cirklen bliver markeret, og efter tre markeringer laves der en trekant. Eleverne skal så gætte målene og omkredsen på trekanten, og derefter bliver den målt op og i matematik skal eleverne så arbejde videre med deres trekanter.

De steder, eleverne har skubbet hinanden ud af cirklen, bliver markeret, og når der er tre markeringer, kan eleverne måle omkredsen af trekanten.De steder, eleverne har skubbet hinanden ud af cirklen, bliver markeret, og når der er tre markeringer, kan eleverne måle omkredsen af trekanten.

Engagerede elever

Når eleverne fra 5.A kommer ind i tumlingesalen på Slangerup Skole afdeling Byvang, har de svært ved ikke straks at lege på den store brydemåtte. Og da John Lillienskjold, der er træner i Brydeklubben Viking, sætter gang i opvarmningsøvelserne, er alle elever på med det samme.

- Det at prøve projektet med børnene er med til at udvikle det, og børnene bliver en del af det. Der var nogle piger, der i starten syntes, at brydning lød lidt farligt, men da de først havde prøvet det, ville de have mere, fortæller John Lillienskjold.

Både piger og drenge synes, at brydning er sjovt og alle deltager på lige fod. Foto: Frederikssund KommuneBåde piger og drenge synes, at brydning er sjovt og alle deltager på lige fod.

Under udviklingen af konceptet har brydeklubben et par gange testet det med eleverne for at sikre, at de synes, det er sjovt, og for at involvere dem i udviklingen.

Og der er ingen tvivl om, at eleverne synes, det er sjovt at kombinere brydning med idræt og matematik. De er på, alle deltager aktivt i øvelserne og matematikopgaverne bliver løst med engagement.

I opvarmningen er eleverne inddelt i hold og skal gennem nogle forhindringer frem til en bunke med tal, som de skal trække to af. Derefter skal de løbe tilbage til holdet og her skal tallene enten lægges sammen, trækkes fra hinanden, divideres eller gange. De forhindringer, eleverne skal igennem, er alle med til at udvikle deres motorik og koncentration. Det kræver det nemlig, når man pludselig skal hinke på det modsatte ben end man plejer eller lave baglæns koldbøtter.

- IdrætSmatematik er et rigtig spændende projekt, der tager fat i nogle af reformens vigtige områder, nemlig bevægelse og åben skole. Derfor er jeg rigtig glad for at se, at Brydeklubben Viking og Slangerup Skole har lavet et koncept, som gør matematik og idræt til noget, som eleverne synes, er rigtig sjovt. Jeg håber, at skolen vil tage konceptet til sig og bruge det fremover, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt, formand for Uddannelsesudvalget.

Opvarmningen består af en slags forhindringsbaner, som eleverne skal igennem og for enden ligger en masse tal. Eleverne trækker to tal, løber tilbage gennem forhindringerne og laver et regnestykke med tallene. Foto Frederikssund KommuneOpvarmningen består af en slags forhindringsbaner, som eleverne skal igennem og for enden ligger en masse tal. Eleverne trækker to tal, løber tilbage gennem forhindringerne og laver et regnestykke med tallene.

I 2015 blev IdrætSmatematik udvalgt af Kultur- og Undervisningsministeriet til at modtage puljemidler fra puljen ”Åben skole - lokale samarbejder og national videndeling”. Siden da er der blevet arbejdet på at udvikle projektet, så det kan bruges som en del af idræts- og matematikundervisningen.

Foruden Brydeklubben Viking deltager Jægerspris Underducks Floorball Club og Frederikssund Taekwondo Klub i projektet – dog er de sidste to ikke til stede onsdag den 22. november.

Eleverne var meget engagerede, både når der skulle løbes og brydes, men også når det var matematikopgaverne, der skulle fokus på. Foto: Frederikssund Kommune.Eleverne var meget engagerede, både når der skulle løbes og brydes, men også når det var matematikopgaverne, der skulle fokus på.