Frederikssund Kommunes logo
24. marts 2017

Nye regler for lokalefordeling i høring

Forslaget til nye lokalefordelingsregler, der fordeler faciliteterne ud fra foreningernes medlemstal, er nu sendt i høring.

Folkeoplysningsudvalget har besluttet at sende forslaget til høring i foreninger og hos samråd i perioden 23. marts til 10. april 2017.

Behovet for nye regler er opstået efter en analyse fra Idrættens Analyseinstitut viste, at selvom idrætshallerne er booket 94 procent af tiden, bliver de kun brugt 64 procent af tiden. Samtidig er der foreninger, der ikke kan få tid i hallerne, fordi de allerede er booket. Det har givet anledning til at kigge nærmere på reglerne for lokalefordeling.

Derfor besluttede Folkeoplysningsudvalget i foråret 2016 at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle se på de gældende lokalefordelingsregler. Arbejdsgruppen er nu kommet med et forslag til nye regler, der bygger på gennemskuelighed og objektive kriterier.

De nye regler vil beregne mængden af haltid til en idrætsforening på baggrund af medlemstallet og der vil være fokus på, at typen af idrætsforening får relevante faciliteter. Derudover vil der være et gennemskueligt årshjul med klare deadlines. Det kan eksempelvis være hvornår antal medlemstal skal være meldt ind, hvornår der senest skal være søgt om booking af faciliteter og hvornår fordelingen offentliggøres.

På Frederikssund Idrætsråds årsmøde den 28 marts klokken 19.00 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter vil det nye lokalefordelingsregelsæt blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Efter høringsperioden vil Folkeoplysningsudvalget tage stilling til de indkomne høringssvar og sende et revideret forslag til lokaleforeningsregler til endelig beslutning i Fritidsudvalget.

Nye regler for lokalefordelingen af blandt andet hallerne i Frederikssund Kommune er sendt i høring. Foto: Kenneth JensenNye regler for lokalefordelingen af blandt andet hallerne i Frederikssund Kommune er sendt i høring.

Foto: KEJE.