Frederikssund Kommunes logo
30. marts 2017

Behov for planlægning af Kalvøen

Byrådet besluttede på sit møde 29. marts, at der skal beskrives en proces for en helhedsplan for Kalvøen i Frederikssund, som politikerne kan tage stilling til.

Frederikssund Vikingespil har ønsket politikernes stillingtagen til Vikingespillets forslag om at etablere et ”Vikingernes Verden” på en del af Kalvøens areal med henholdsvis brugsret og forkøbsret til udpegede områder. Det drejer sig ikke mindst om den del af Kalvøen, der bliver ledig i takt med at områdets nuværende idrætsaktiviteter flytter til kommunens kommende idrætsby.

Byrådet besluttede på sit møde 29. marts at følge indstillingen fra Økonomiudvalget, om at der i første omgang er behov for at Byrådet beslutter en helhedsplan for Kalvøen, og dermed hvad området skal indeholde. Byrådet har derfor bedt administrationen om at udarbejde en plan for, hvordan processen om en helhedsplan kan gribes an.