Frederikssund Kommunes logo
3. maj 2017

Vækstpolitikken i fokus

På Vækstudvalgets møde tirsdag den 2. maj 2017 var Erhvervs- og Vækstpolitikken til det årlige eftersyn. Her vurderede Vækstudvalget og Frederikssund Erhverv sammen, hvilke initiativer der er sat i gang, og hvorvidt der er behov for justeringer eller ændringer i politikkens temaer og målsætninger.

- Erhvervs- og Vækstpolitikken er i realiteten et dynamisk redskab, som er rettesnor i det daglige arbejde, men som vi kan justere efter behov. Jeg er tilfreds med, at vi på alle områder har igangsat initiativer, der skal bidrage til opfyldelsen af den samlede politik, siger formanden for Vækstudvalget, Ole Søbæk (C).

- Jeg synes virkelig vi har fundet hinanden. Der er stor forståelse og tillid mellem kommunen og Frederikssund Erhverv, og der bliver lyttet til os, siger direktør i Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen og tilføjer:

- Vi har aftalt fremover at arbejde tættere sammen om vores fælles historiefortælling om Frederikssund Kommune. Man kan også kalde det branding – men det handler om, at vi skal være bedre til at fortælle de gode historier om vores område, forklarer han.

Mange indsatser i gang

Vækst- og Erhvervspolitikken, der blev vedtaget i 2016, indeholder målsætninger inden for en række temaer, herunder: Virksomhedsservice, arbejdsmarked, infrastruktur og uddannelse. Kigger man på listen over indsatser, er der siden politikkens tilblivelse igangsat en lang række tiltag, som tilsammen skal opfylde målsætningerne. Blandt de større indsatser kan nævnes:

- Uddannelse: Der er etableret nye grundforløb på Campus Frederikssund med start i 2017. Samtidig har kommunen i samarbejde med Frederikssund Erhverv søgt og fået midler til at gennemføre FUEL-projektet, der skal sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse. På uddannelsesområdet er der også indgået partnerskabsaftaler med både Dansk Industri og Dansk Byggeri om at sikre tilstrækkeligt med praktikpladser til eleverne på erhvervsuddannelserne.

- Arbejdsmarked: Frederikssund Kommune er med i Nordsjællands Rekrutterings Service, og dette arbejde intensiveres i de kommende år. Samtidig er der startet et samarbejde mellem kommunen, Frederikssund Erhverv og Akademikernes A-kasse med det formål, at fremme ansættelsen af flere akademikere i virksomhederne.

- Virksomhedsservice: Der holdes tæt dialog med virksomhederne via større synlighed og mere opsøgende kontakt til virksomhederne. Samtidig har kommunen og Frederikssund Erhverv, sammen med 10 af de største lokale virksomheder, iværksat Greater Skills, der skal sikre tilstrækkeligt med velkvalificeret arbejdskraft.