Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. maj 2017

Sundhedsbussen erstattes af mere målrettede tilbud

Det mobile tilbud skal erstattes af mere målrettede tilbud til borgere, der har størst behov. Det besluttede Sundhedsudvalget på sit møde den 27. april.

Der er i de seneste år sket en stor udvikling i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Det betyder, at Kommunen i dag kan prioritere relevante sundhedstiltag på et langt mere solidt grundlag, der er baseret på viden om, hvad der virker.

Udvalgsformand Jesper Wittenburg (A) udtaler:

- Vi er optaget af, at borgerne modtager målrettede tilbud af høj kvalitet. Derfor ønsker vi at sætte fokus på de patientrettede tilbud som fx Type 2-diabetes, Hjerte-kar-sygdom, KOL, Kræft og Lænde-ryg, ligesom vores tilbud om forebyggende hjemmebesøg, KOL-caféer og rygestopkurser skal videreudvikles. Kun et fåtal af borgere har benyttet Sundhedsbussen, og vi har ikke data der viser, at det har haft en gavnlig effekt på borgernes sundhedsadfærd.

Sundhedsområdet arbejder i de kommende år med at udvikle mere målrettede og opsøgende tilbud til sårbare borgere. En del af arbejdet retter sig mod lokalområderne for at nå de målgrupper, der af forskellige årsager ikke selv opsøger sundhedstilbud.

Kommunen informerer om tilbuddene via pjecer, annoncer, plakater og digitale platforme som Kommunens hjemmeside, Facebook og infoskærme, ligesom lægerne i almen praksis formidler og henviser til Kommunens sundhedstilbud.

Sundhedsbussen kører den sidste tur i juni 2017. Bussen blev etableret i slutningen af 2007 og har årligt været brugt af cirka 145 borgere.