Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. maj 2017

Naturparkråd søger lodsejere

Udviklingen af Naturpark Mølleåen varetages af Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner og Naturstyrelsen. Kommunerne ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd, som kan være et aktivt debatforum, som både kan bidrage med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter. Derfor opfordres interesserede lodsejere til at ansøge om optagelse i Naturparkrådet.

For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejerrepræsentant, skal du være lodsejer med bopæl indenfor Naturpark Mølleåen. Du skal have opbakning fra 10 lodsejere i Naturpark Mølleåens område. Opbakning tilkendegives med underskrift eller en mail med angivelse af stillerens navn, adresse, telefonnummer samt adresse og matrikelnummer på ejendommen beliggende i Naturpark Mølleåen.

Naturparkrådet består ud over lodsejere af repræsentanter fra organisationer og foreninger inden for natur, miljø og kultur samt en politiker fra hver kommune.

Send en kort ansøgning samt underskrifter (mails) fra 10 lodsejere senest den 19. juni 2017 til michael.ollgaard@egekom.dk 

Find mere information om Naturparkrådet og Naturpark Mølleåen på www.npmaa.dk. Her findes også et kort over naturparkens grænse.

Kommunerne udpeger lodsejer-repræsentanterne, og alle ansøgere får svar senest i uge 26. Datoen for det næste møde i Naturparkrådet annonceres på naturparkens hjemmeside www.npmaa.dk. Mødet er planlagt til sidste halvdel af august.

Har du spørgsmål?

Kontakt Michael Øllgaard, Egedal Kommune, på tlf. 72 59 73 40 eller mail michael.ollgaard@egekom.dk 

Kort over Naturpark Mølleåen.Kort over Naturpark Mølleåen.