Frederikssund Kommunes logo
24. maj 2017

Kom med forslag til vejnavne i Vinge C

Vinge Centrum med den prisvindende station i midten tegnet af Henning Larsen Arkitekter A/S. Visualisering: Henning Larsen Arkitekter A/S og Tredje Natur.Vinge Centrum med den prisvindende station i midten. Visualisering: Henning Larsen Arkitekter A/S og Tredje Natur.

Vinge Centrum kommer til at bestå af en helt ny S-togsstation og både butikker, kontorer, offentlige services og lejlighedsbyggerier i op til otte etager, som skal bindes sammen af 15-20 mindre veje (se kortet nedenfor). Vinge Centrum bliver anderledes end mange andre bycentre. Udover byens grønne hjerte, vil bymidten komme til at indeholde fire grønne byrum med plads til leg og sport. Beplantningen vil blandt andet rumme blomstrende og frugtbærende træer og buske og vil have et varieret udtryk med både park- og skovlignende områder.

Grøn bymidte

Vinge Centrum vil derfor få mange grønne oaser med plads til picnic, grill eller andre udendørs aktiviteter. Regnvandsbassinerne vil give områder med åbent vand med tilstødende græsarealer og fritvoksende træer, og den prisbelønnede S-togsstation midt i centrum, vil binde Vinges nordlige og sydlige del sammen via en landskabsbro.

Vejene i Vinge Centrum er generelt planlagt til at fremme, at hastigheden er lav i området for at skabe trygge og indbydende færdselsarealer for fodgængere og cyklister.

Hvad skal vejene hedde?

For at involvere borgerne i navngivningen inviterer Teknisk Udvalg nu alle interesserede til at komme med forslag til vejnavne under rammen ”Visionen for Vinge”.

- Byen Vinge har selv fået sit navn efter en navnekonkurrence. Derfor synes jeg, det er naturligt, at vi igen opfordrer borgerne til at bruge deres kreativitet og komme med forslag til navngivning af vejene i byens centrum, for vi vil gerne have så mange gode ideer som muligt at vælge imellem, siger formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S) og tilføjer:

- Navne på pladser og veje er med til at skabe identiteten i en by, og rammen for vejnavnene i centrum er Vinges vision om bæredygtighed - i bred forstand, forklarer hun.

Det er endvidere vigtigt, at vejnavnene passer til vejenes placering i byens centrum og er med til at give Vinge Centrum et unikt særpræg.

Sådan deltager du

Hvis du vil være med til at give Teknisk Udvalg inspiration til navngivning af vejene i Vinge, så er inspirationsrunden overstået. På hjemmesiden kan du også læse mere om Vinges vision, værdier, baggrund mv.

Frederikssund Kommune holder åbent for forslag frem til den 1. august 2017, hvorefter Teknisk Udvalg vil tage stilling til de indkomne forslag og træffe endelig beslutning om navngivning af vejene i Vinge Centrum.

Kort over veje i Vinge Centrum.Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune efterlyser navne til 15-20 mindre veje samt til en større vej, som løber nord-syd og krydser S-banen. Denne større vej har indtil nu haft arbejdstitlen ”Stationsvejen”, selvom vejen ikke bliver adgangsvej for den kørende trafik til Vinge Station. Dog vil der bliver bus- og taxiholdepladser samt elevatorer og trapper, så fodgængere kan få adgang til perronerne herfra.