Frederikssund Kommunes logo
1. maj 2017

Intelligent lys i Vinge

Deltakvarteret i den nye by Vinge ved Frederikssund blev for nylig certificeret til en guldmedalje i bæredygtighed. Men byen er ikke kun bæredygtig. Den har også installeret intelligente gadelamper og lysstyring.

Lamper justerer selv lysstyrken efter behov

På stien mellem St. Rørbæk og den kommende Vinge S-togsstation er belysningen sparsom – lige indtil man nærmer sig. Så hæves lysniveauet, så alle kan færdes sikkert på stien. Her er der monteret 20 Phillips Lumimotion LED-lamper med en indbygget sensor, som kan registrere trafikken på stien. Når lampen tændes lyser den med 20 % styrke, og først når sensoren registrerer bevægelse på stien, skruer lampen op på 100% lysstyrke. Efter cirka 20 sekunder uden bevægelse dæmpes lyset igen automatisk til 20 % styrke. Denne intelligente regulering af lysstyrken giver en yderligere strømbesparelse og forlænger samtidig lampernes levetid.

Gadelamper kan justeres individuelt

I Deltakvarteret i Vinge er gadelamperne ikke selvstyrende, men kan reguleres individuelt, fortæller specialist Henrik Kjær fra Frederikssund Kommune.

- Normalt vil man lave en styring, der dækker hele området, men hver enkelt lampe kan styres individuelt i forhold til tænd- og sluktidspunkt samt lysstyrke, forklarer han.

Lysstyringen giver mulighed for at kode hver enkelt gadelampe med et program, der tilpasser lysstyrken efter behovet på det pågældende sted. Dermed er det også muligt at imødekomme ønsker fra beboere, som kender behovene lokalt.

Profil for lysstyring på individuel gadelampe.På billedet kan man se, hvordan lysstyrken indstilles individuelt på en enkelt gadelampe. Lysniveauet kan tilpasses i styrke efter klokkeslæt ligesom tænd- og sluktider kan indstilles individuelt pr. lampe.

Lighting Metropolis

Frederikssund Kommune er med i det EU-støttede samarbejde Lighting Metropolis, som dækker hele Øresundsregionen. Her er kommuner, regioner og private firmaer gået sammen i et partnerskab, der skal udvikle og teste bedre og mere intelligente lysløsninger i byer. Dermed er en del af de nye gadelamper i Vinge finansieret af EU-midler.

- Vi samarbejder med førende lysproducenter i Lighting Metropolis netværket om udvikling og afprøvning af forskellige løsninger inden for belysning, forklarer Søren Smidt-Jensen, der er chef for By og Landskab i Frederikssund Kommune og tilføjer:

- Det er vores ambition at Vinge skal være en spændende, sikker og intelligent by at leve i, og her spiller den rigtige belysning en stor rolle, fastslår han.

Fakta

Frederikssund Kommune er i gang med en generel udskiftning af gamle strømslugende gadelamper med nye og energieffektive LED-lamper. Indtil videre er 3.300 nye lamper sat op med tilhørende styringssystemer, der giver mulighed for individuel styring af lamperne. Den opnåede besparelse skal være med til at finansiere udskiftning af den resterende del af gadebelysningen.