Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. juni 2017

Nyt skovrejsningsråd på vej

Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen har aftalt, at Naturstyrelsen skal plante ca. 27 hektar ny skov ved Skibby. Selve tilplantningen vil begynde i april 2018, men inden da ønsker Naturstyrelsen at få gode ideer fra borgerne til, hvad skoven skal indeholde.

Kom med forslag

Derfor kan alle interesserede frem til den 31. august 2017 alle komme med gode råd og forslag til skoven indretning og drift. Forslag kan sendes til Naturstyrelsen inden den 31.8 på mailadressen: osj@nst.dk 

Hvad skal skoven hedde?

Samtidig indkalder Frederikssund Kommune nu forslag til navne til den nye skov. Hvis du har et godt forslag til, hvad skoven skal hedde, så send det til skovfoged Troels Karlog på mail: tkarl@frederikssund.dk inden den 10. august 2017.

Nyt råd

Naturstyrelsen vil samtidig gerne nedsætte et skovrejsningsråd, som skal drøfte det udkast til plan for indretning og tilplantning af arealet, som styrelsen vil udarbejde. Naturstyrelsen og Frederikssund Kommune vil gerne have repræsentanter fra nedenstående myndigheder og foreninger til skovrejsningsrådet:

1 repræsentant fra Frederikssund Museum
1 lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
1 lokal repræsentant fra Dansk Idrætsforbund
1 lokal repræsentant fra Frilufsrådet
1 repræsentant Skibby Aktive
1 repræsentant Det Danske Spejderkorps i Skibby

De pågældende foreninger skal udpege, hvem der kan deltage i mødet i skovrejsningsrådet og give besked om dette til Naturstyrelsen på mail: osj@nst.dk inden den 31. august 2017.

Skovrejsningsrådet vil holde sit første møde onsdag den 11. oktober 2017 kl. 14.30 i Sognegården i Skibby, Selsøvej 4, 4050 Skibby.

Ved borgermødet den 7. juni var det stor interesse for den kommende nye statsskov ved Skibby.Ved borgermødet den 7. juni var det stor interesse for den kommende nye statsskov ved Skibby.