Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
22. juni 2017

Lokalplan for Strandvej 2 i høring

Frederikssund Kommune har modtaget et skitseprojekt for bebyggelse af Strandvej 2, der indtil 2006 husede den tidligere færgekro. På baggrund af projektet er der nu udarbejdet en lokalplan (nr. 109) samt et tillæg til kommuneplanen. På byrådsmødet onsdag den 21. juni blev det besluttet, at sende begge dele i høring indtil den 18. august 2017.

22 boliger i to til tre etager

Forslag til lokalplan 109 giver mulighed for at opføre en bebyggelse på 22 boliger i to og tre etagers bygninger. Derudover giver planen mulighed for at etablere en ny strandcafé, hvis den eksisterende bliver fjernet. Nede ved vandet bliver der udlagt et område til opførelse af op til fem mindre strandhuse, som må bruges til fritidsaktiviteter, der relaterer sig til stranden og vandet. Lokalplanforslaget bestemmer endvidere, at de ubebyggede arealer skal fremstå grønne og at strandengens karakter skal trækkes op til bebyggelsen og skabe sammenhæng med fjorden.

Bygningshøjde hæves

Den nuværende kommuneplan tillader byggeri i området i 1,5 etage i en højde på op til 8,5 meter. Skitseprojektet lægger op til byggeri i op til tre etager og op til ti meters højde. Derfor følges forslaget til lokalplan 109 af et tillæg til kommuneplanen, som vil gøre skitseprojektet muligt.

Byggeriet foreslås etableret i en vinkel, så alle boliger får kig til vandet. Mod nord vil bebyggelsen være i to etager og mød øst og syd i tre etager.

Send dit høringssvar

Du kan indsende høringssvar til lokalplan 109 og kommuneplantillæg 038 senest den 18. august 2017 på mail til: planteamet@frederikssund.dk eller som brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Visualisering af hvad den nye lokalplan giver mulighed for at bygge.Visualisering af hvad den nye lokalplan giver mulighed for at bygge.

Oversigt over muligt byggeri på Bi-lidt-grunden.Oversigt over muligt byggeri på Strandvej 2 i Frederikssund.