Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
28. juni 2017

Af John Schmidt Andersen, borgmester i Frederikssund Kommune

Gør nu Frederikssundsmotorvejen færdig

I Jylland har de for mange år siden lært at stå sammen om at tiltrække de nødvendige infrastrukturinvesteringer. Det har vi lært af i Nordsjælland, så derfor er de seks nordligste kommuner gået sammen for at arbejde for tre tvingende nødvendige projekter, nemlig at få en ordentlig betjening på Kystbanen, få færdigbygget Frederikssundsmotorvejen og få indledt planarbejdet frem mod en udvidelse af Hillerødmotorvejen. Som borgmester i Frederikssund fylder Frederikssundsmotorvejen naturligvis meget for mig, og jeg fokuserer i indlægget på de to vejprojekter.

Problemet bliver kun større

Der er meget at glæde sig over i vores del af regionen med masser af udvikling. Det går godt for virksomhederne, vi bygger en helt ny by uden for Frederikssund, og der bygges et nyt supersygehus ved Hillerød. For blot at nævne nogle af indikatorerne.

Men der er en stor sten i skoen. Færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen har endnu ikke set skyggen af en entreprenørmaskine. Vi møder velvilje overalt, og anlægsloven for motorvejen er jo vedtaget. Men pengene er fortsat ikke afsat. Derfor bør byggeriet af motorvejens sidste 25 kilometer komme i gang samt en hurtig gennemførelse af VVM-undersøgelsen af forlængelsen af Hillerødmotorvejen.

I dag kører der omkring 23.000 biler på den strækning, der vil udgøre tredje og sidste del af Frederikssundsmotorvejen. Beregningerne viser, at det tal kun vil stige – og nå op på 32.000 i 2030. Blandt andet fordi vi bygger en ny by – Vinge – hvor tusindvis af nye borgere vil flytte til i de kommende år. Vinge er som byudviklingsområde på ”Frederikssundfingeren” med til at gøre Fingerplanen fra 1947 komplet. Og for få dage siden nåede vores byprojekt en meget stor milepæl, da vi indgik aftale med et stort pensionsselskab om etablering af Vinge Centrum. Samtidig undrer folk sig – for hvor bliver motorvejen af?

Også den nye fjordforbindelse – Kronprinsesse Marys Bro – er i fuld gang med at blive etableret mellem Frederikssund og Hornsherred og vil stå færdig i 2019. Lad os få helhed i udviklingen ved at få denne nye motortrafikvej koblet sammen med en motorvej.

Borgere og virksomheder venter

I hverdagen har borgerne – på vej til og fra arbejde, sommerhus eller noget helt tredje – længe holdt i kø på Frederikssundsvej og på andre vejstrækninger. Alle venter på motorvejen. Det gør virksomhedernes ansatte også, så de kan komme mere effektivt på arbejde, og virksomhederne kan få deres transport og produktion til at glide nemmere. For at sige det lidt populært: Væksten holder i kø.

Borgere og virksomheder spilder hundredevis af timer hver dag. Jeg er derfor glad for, at flere og flere virksomheder er synlige i infrastrukturdebatten i Nordsjælland. Og på kort tid har en gruppe borgere fået 1400 medlemmer på en ny Facebookside, der gør opmærksom på behovet for ”Frederikssundsmotorvej NU”.

Jeg selv og mine borgmesterkolleger benytter enhver given lejlighed til at sætte de store, nødvendige infrastrukturprojekter på dagsordenen over for politikerne. Tidligere på året havde vi eksempelvis Folketingets transportudvalg på besøg i Frederikssund og Vinge samt andre steder i Nordsjælland.

Trafikinvesteringer efter behov

Der er rigtig god samfundsøkonomi i de store vejprojekter i Nordsjælland. En færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen vil være en af de allermest rentable investeringer i infrastruktur i Danmark. Afkastet vil være på 7,1 %. Langt over, hvad staten normalt kræver for at skulle investere i infrastruktur. Også Hillerødmotorvejens forlængelse vil blive et meget positivt regnskab for samfundet.

For to år siden – i juli 2015 – var jeg med til at indvie 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Jeg er med på, at der er tale om en milliardinvestering for at gøre motorvejen færdig. Men hør nu, politikere: I har allerede besluttet motorvejen, og der er dokumentation for, at investeringen betaler sig.

Lad anlægget af sidste del af Frederikssundsmotorvejen gå i gang lige så snart der er ledige kroner.
God sommer.

Indlægget er bragt i Frederiksborg Amts Avis 28. juni 2017