Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
27. juni 2017

Fin fremgang på afgangskaraktererne

Frederikssund Kommunes folkeskoler fortsætter den gode udvikling, når man kigger på elevernes afgangskarakterer på de bundne afgangsfag (Dansk, Matematik, Naturfag og Engelsk).

I forhold til skoleåret 2015/2016, hvor gennemsnittet var 6,8, er skoleåret 2016/2017 netop afsluttet med et gennemsnit på 7,0. For bare 2 år siden var gennemsnittet 6,4.

- Det er positivt at se, at vi nu for 4. år i træk ser fremgang. Jeg bliver med den nye fremgang bekræftet i, at vi er på rette vej og at vi vil lykkes med de ambitiøse krav og forventninger, vi i Byrådet har til skoleområdet. En stor tak til personalet for den store indsats de leverer i hverdagen og for det øgede fokus jeg oplever, at de har på elevernes faglige fremgang, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

Selv om skolerne skal have et højt fagligt niveau i alle fag, er der specielt fokus på dansk og matematik. Det skyldes blandt andet erhvervsuddannelsesreformens krav om, at eleverne skal have et gennemsnit på mindst 2 i dansk og matematik for at blive optaget. Også på dette punkt viser de nyeste resultater, at skolerne er godt på vej.

Tallene for skoleåret 2016/2017 viser, at 98 % af  9. klasses elever afsluttede med et gennemsnit på mindst 2 i dansk, mens det er 95,5 % i matematik.

Størst fremgang på Fjordlandsskolen

Flere skoler kan notere sig en pæn fremgang. Størst er fremgangen på Fjordlandsskolen, hvor gennemsnittet er steget fra 6,5 til 7,2. Med den flotte fremgang er Fjordlandsskolen den almenskole i kommunen, der har opnået det bedste resultat i år på afgangskaraktererne.

- Det er super flot gået af eleverne på Fjordlandsskolen. Jeg er glædelig overrasket over, at en skole på et år kan komme fra baghjul med et gennemsnit godt under kommunegennemsnittet til at blive topscorer. Jeg håber og tror, at den generelle fremgang vi oplever, skyldes det øgede fokus på elevernes faglige fremgang og de mange nye tiltag, som vi sammen med skolerne har igangsat. En stor cadeau til de ansatte for det store arbejde de har ydet i det forgangne skoleår, slutter Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget.