Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. juni 2017

Kommuneplan 2017 - 2029: Borgermøde og høring

Frederikssund Byråd vedtog den 24.maj 2017 at sende forslag til Kommuneplan 2017 - 2029 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring. På dette link kan du se kommuneplanforslaget.

Miljøvurderingen kan ses i kommuneplanforslaget under menupunktet ”miljø”.

Der afholdes borgermøde om forslag til Kommuneplan 2017-2029 tirsdag den 27. juni kl. 19 i Frederikssundhallen.

Kommuneplanen beskriver byrådets mål og ønsker for kommunens udvikling og fastlægger rammerne for hvordan byerne og landområderne må bruges og bebygges de næste 12 år. Arbejdet med planen blev indledt i 2015, hvor Frederikssund Byråd offentliggjorde Plan- og Agenda 21-strategi 2015 med visioner og mål for kommunens udvikling og besluttede hvilke emner, der skulle være fokus på i den videre planlægning.

Kommuneplanen bygger videre på principper i den tidligere kommuneplan, men åbner samtidig på en række felter nye muligheder og sætter nye rammer for kommunens udvikling. De væsentligste ændringer er beskrevet i Miljøvurderingen.

Forslag til kommuneplan

I forslaget til kommuneplan kan man se, at kommuneplanen er revideret på en række punkter i forhold til den nuværende plan. Blandt meget andet er der forslag om:

- Mulighed for at bygge højere i eksisterende erhvervsområder

- Udvidelser af udlæg af skovområder ved Vinge, Skibby og Jørlunde

- Udlæg af nyt erhvervsområde i Skibby med plads til biogasanlæg

Høring

Byrådet vil gerne høre din mening om forslaget til Kommuneplan 2017. Du kan sende os din kommentar fra den 15. juni og frem til den 25. august 2017. Du kan sende dit høringssvar til Frederikssund Kommune på følgende måde:

• Send en e-mail til: planteamet@frederikssund.dk.

• Send et brev til: Frederikssund Kommune, By og Landskab, Planteamet, Torvet 2, 3600 Frederikssund.

Efter høringsperioden vil Byrådet tage stilling til planens endelige indhold.

Kommuneplan 2017 - 2029.Kommuneplan 2017 - 2029.