Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. januar 2017

Lavere hastighed på flere veje

Frederikssund Kommune måler jævnligt bilisternes fart forskellige steder i kommunen. Baseret på målinger lavet i 2015 og 2016 er der i løbet af 2016 lavet en række fartdæmpende foranstaltninger på forskellige veje i kommunen. De veje, hvor der nu er opsat bump eller indsnævringer, er alle veje, hvor omkring halvdelen af bilisterne ifølge målingerne kørte hurtigere end fartgrænsen.

Høj hastighed på skolevej

På Askevej i Jægerspris viste fartmålingerne at hele 59% af bilisterne kørte hurtigere end fartgrænsen, som er på 40 km/t. Marbækvej i Skibby er en skolevej og løber langs med Fjordlandsskolen afd. Skibbys grund og videre sydpå mod flere beboelsesveje. Her viste fartmålingerne, at hastighedsgrænsen på 50 km/t blev overskredet af 58% af bilisterne.

- Baseret på disse målinger og på henvendelser fra borgere på de pågældende veje vurderede vi, at det var nødvendigt at tage fartdæmpende foranstaltninger i brug i form af indsnævringer og bump, fortæller Henriette Andersen, der er teamleder i Vej og Trafik.

Rabatten kørt op

Nogle steder har de fartdæmpende tiltag dog haft uheldige følgevirkninger. På Marbækvej i Skibby har bumpene således betydet, at nogle bilister har valgt at smutte højre om bumpet, med det resultat at rabatten flere steder bliver kørt op og ødelagt. Andre steder har nogle bilister valgt at forcere fortov eller cykelsti for at undgå de nye bump på vejene. Det vidner en lang række henvendelser til Vej og Trafik om fra bekymrede borgere.

- Den måde at omgås de fartdæmpende foranstaltninger er helt uacceptabel, og derfor er vi i dialog med Nordsjællands Politi med henblik på øget kontrol i områderne, fortæller Henriette Andersen. De fartdæmpende foranstaltninger er i første omgang et forsøg, der skal underbygges med nye fartmålinger og derefter evalueres, forklarer Henriette Andersen. Hun forventer, at man i april i år er klar med en vurdering af om de fartdæmpende foranstaltninger har haft den ønskede effekt.

På Marbækvej viser rabatten de tydelige spor efter bilister, der har forsøgt at undgå de fartdæmpende foranstaltninger. På Marbækvej i Skibby viser rabatten de tydelige spor efter bilister, der har forsøgt at undgå de fartdæmpende foranstaltninger. Derfor har Frederikssund Kommune sat midlertidige betonklodser op i rabatten, som vil blive erstattet af permanente steler.

Fakta

De veje, der senest er installeret hastighedsdæmpende udstyr på, er følgende:

Marbækvej i Skibby
Skolevej hvor fartmålinger har vist, at 58% af bilisterne kørte for hurtigt. Hastigheden er nedsat fra 50 til 40 km/t, og der er monteret bump og opsat indsnævringer. Nogle bilisters kørsel i rabatten har betydet, at Vej og Trafik har opsat midlertidige betonklodser for at undgå kørsel i rabatten. Betonklodserne vil blive erstattet af permanente steler, der skal forhindre kørsel i rabatten.

Askevej i Jægerspris
Vej gennem boligområde i Jægerspris med 40 km/t fartbegrænsning. Her viste målinger, at 59% af bilisterne kørte for hurtigt. På Askevej er der derfor opsat bump som fartdæmpende foranstaltning. En del borgere har henvendt sig til Vej og Trafik og fortalt, at nogle bilister kører ind på fortov og cykelsti for at undgå bumpene. Derfor vil der blive opsat steler ud for bumpene, som forhindrer denne adfærd. Fartdæmpningen på Askevej har også fået en del bilister til at benytte den nærliggende Ahornvej som alternativ rute, hvorfor denne vej også vil få opsat bump inden længe.

Strandstræde i Slangerup
Fartmålingerne viste, at 55% af billisterne kørte hurtigere end de tilladte 50 km/t på hverdage. På søndage var det hele 63%, der overtrådte fartgrænsen. Strandstræde er en skolevej, som benyttes af elever til Slangerup Skole afd. Kingo og afd. Byvang. Hastighedsgrænsen er nu nedsat til 40 km/t på strækningen ud for skolen og vejen har fået opsat indsnævringer.

Birkebækvej i Vellerup Sommerby
Her kørte 47% af bilisterne for hurtigt. Derfor er hastighedsgrænsen nedsat til 40 km/t, og der er monteret bump på vejen.

En af de fartdæmpende foranstaltninger, som borgerne har mødt på en række veje, er bump på vejen.En af de fartdæmpende foranstaltninger, som borgerne har mødt på en række veje, er de klassiske bump.