Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
14. februar 2017

Status på udtynding af skove og krat

Frederikssund Kommunes Vej- og Parkafdeling arbejder, sammen med vores Naturafdeling og vores underentreprenør HedeDanmark, på at sikre så naturvenlig forvaltning af vores naturarealer som muligt.

Men en vis pleje skal der til, hvis ikke for mange arealer skal gå i skov. Flere af vores skovbeplantninger har desuden ikke været tyndet ud i mange år, og derfor er vi i gang med at foretage en kraftig udtynding for at sikre ny vækst i træerne og opvækst af nye træer fremover.

Status 14. februar 2017

HedeDanmark er færdige i skoven mellem Græse Strandvej og Græse Bakkeby Skole. Denne skov fremstod som et forholdsvis tæt krat. Nu fremstår skoven mere tilgængelig, og borgere kan bedre færdes på de små stier rundt i skoven.

I Slangerup ved Rotteskovens sydlige del op mod nyttehaverne er der nogle træer, der mistrives, de vil blive fjernet for at give mere plads til de tilbageblevne træer, så de er sikret en fornuftig vækst mange år frem.

På Ny Øvej i Slangerup havde Slangerup kommune i mange år en kommunal planteskole. Den beplantning har ikke været rørt i mange år, og her har kommunen ønsket igen at give borgerne adgang til den lille sø, der ligger gemt mellem de mange træer. De samme træer har også givet skyggeproblemer for de omkring liggende grundejere.

Efter en henvendelse fra områdets grundejerforeninger har kommunen gennemgået beplantningen mellem Bakkekammen og Frederikssundsvej. Her blev det besluttet ikke at tynde beplantningen endnu.

På Thorstedlund mangler stadig en del udtynding for at være i mål. Flere store træer er hårde ved bygningerne. En del af frugttræerne i den gamle frugthave mistrives. Der er flere store døde grene i de store poppeltræer i parken, der trænger stadig til udtynding. Ønsket fra kommunens side er at gendanne stedets udearealer, så de igen fremstår som en parklignende have.

En del af træet lægges i depot på stedet i op til 3 måneder. Træet skal ligge i 2-3 måneder på stedet for at få den første fugt ud af træet, hvis udtyndingen skal være rentabel for HedeDanmark.

Oprydning udeføres efterfølgende af Hede Danmark. Stammer og flis køres væk, dybe spor rettes op med muldjord, og der sås græs. Skader på vores grusstier udbedrer HedeDanmark vederlagsfrit.

Her er udtyndingen færdig

Skibby

Granskov mellem Hjortevænget, Dådyrvej og Marbækvej

Skov mellem Hjortevænget og Dådyrvej

Selsøvej, skov nordøst for Marbækskolen

Damgårdsvej, Nordmansmosen

Røgerupvej, ud mod Skibbyvejen

Popler ved boldbanerne i Skuldelev og Hellesø

Jægerspris

Kulhuse Losseplads

Poppler ved Femhøj Boldbaner

Egetræer ved Kulhuse Kultur- og medborgerhus


Frederikssund

Marbækvej, Gyldenstensskoven

Byvej, bl.a. Græse Ådal

 Asgården, især en række gamle popler og en gruppe grantræer på strandengen

 JF Willumsensvej, ved Mac Donalds og rundt om gammel HT-garage

 Holmensvej, området nord for hjemmeværnsgården

 Bjergvejen, skov øst for kolonihaverne

 Roskildevej, østlige ende af banegraven, ved ORI og ved Ådalskolen afd. syd

 Kalvøvej, krat nord for FIK

Spørgsmål? Så kontakt:

vejogpark@frederikssund.dk 

21 52 15 02

51 57 25 20