Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
2. februar 2017

Istandsættelse af Færgevej

Et af de større vejprojekter i 2017 er renoveringen af Færgevej. 

Frederikssund Kommune inviterer til borgermøde den 16. februar, kl. 17-19 (bemærk nyt tidspunkt) på Lundebjerggård, Lundevej 48, 3600 Frederikssund.

På borgermødet vil skitseprojektet bliver fremlagt. Tilmelding er ikke nødvendigt.

Formålet med projektet er til at forbedre forholdene for bløde trafikanter, især cykellister og fodgænger, og dermed skabe en bedre trafiksikkerhed ved at prioritere bløde trafikanter. Der vil desuden blive lagt en bedre belægning på kørebanen samt cykelsti og fortovet.

Vejens udformning vil blive ændret så der fremover vil være fortov på begge side af vejen samt cykelsti og en kørebane.

Fortovet=1,48 m
Cykelsti = 2,1 m
Kørebane = 6 m

En mindre kørebanebredde og reducering af hastigheden til 40 km/time på vejen fra Havnegade til J. F. Willumsens Vej forventes at medvirke til et bedre trafikafvikling samtidig med at det gør vejen mere trafiksikker.