Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
21. februar 2017

Naturparkråd søger nye medlemmer

Naturpark Mølleåen strækker sig ind i både Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner, og er nu officielt landets 6. naturpark. Udviklingen og driften af Naturpark Mølleåen varetages af de fire kommuner og Naturstyrelsen, som ønsker et tæt samarbejde med et Naturparkråd. Rådet kan både være et aktivt debatforum, og bidrage med viden om området og gode ideer til udviklingsprojekter.

Afgrænsning af Naturpark MølleåenAfgrænsning af Naturpark Mølleåen.

Bliv medlem af Rådet

Derfor opfordrer kommunerne nu interesserede lodsejere til at ansøge om optagelse i Naturparkrådet som lodsejerrepræsentant. For at blive medlem af Naturparkrådet som lodsejerrepræsentant, skal du være lodsejer indenfor Naturpark Mølleåen og have opbakning fra 20 lodsejerstillere med bopæl i naturparken.

Send en kort ansøgning samt dokumentation fra 20 lodsejere med bopæl i Naturpark Mølleåen senest d. 7. marts 2017 til Egedal Kommune på e-mail michael.ollgaard@egekom.dk

Første møde i Naturparkrådet afholdes d. 20. april kl. 17.00 -19.00. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Michael Øllgaard, Egedal Kommune, på telefon 72 59 73 40 eller på e-mail: michael.ollgaard@egekom.dk

Fakta om organiseringen

Naturparkrådet vil bestå af repræsentanter fra nedenstående organisationer:

En politiker fra hver af kommunerne

Et medlem fra det grønne råd/Miljøråd fra hver kommune

En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken

Et medlem fra Naturparkens Venner

Et medlem fra den lokale kreds i Friluftsrådet

Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening, som kan repræsentere alle fire kommuner

Et medlem fra landboforeningerne

Naturstyrelsen Østsjælland

1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver kommune

Find mere information om Naturpark Mølleåen her.

Naturparkens grænse kan ses på Egedal Kommunes infokort. Klik på menupunktet Naturpark Mølleåen.