Frederikssund Kommunes logo
23. februar 2017

Idrætten oplever medlemsfremgang

Nye medlemmer har i stor stil på tværs af idrætter søgt ind i foreningerne i Frederikssund Kommune. I de netop offentliggjorte medlemstal fra det centrale foreningsregister, fremgår det at idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune har oplevet en stigning i medlemstal.

Stigningen er på 761 medlemmer fra 2015 til 2016. Det svarer til 4 procent i antallet af medlemmer i en idrætsforening. Dykker man dybere ned i medlemstallene finder man store forskelle idrætterne og klubberne imellem. Nogle idrætter oplever stor medlemsfremgang, mens andre foreninger har svært ved at fastholde deres medlemstal. Generelt er tendensen dog entydig positiv. Det samlede medlemstal for idrætsforeninger har været stigende siden 2012, hvor man samlede informationen i det centrale foreningsregister.

- Det er en positiv nyhed, at vi i Frederikssund modbeviser de historier, der beskriver en konstant medlemsflugt fra foreningslivet. Idrætsforeningerne i Frederikssund Kommune står stærkt og fastholder over en bred kam deres medlemmer. Det har en værdi for vores lokalsamfund, som er uvurderligt. Derfor søger vi hele tiden sammen med idrætsforeningerne og Frederikssund Idrætsråd at skabe nogle rammer, hvor der er plads til fortsat vækst, fortæller formanden for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard (V).

Idrætsforeninger i Frederikssund Kommune oplever fremgang i medlemstallet. Foto: Kenneth Jensen.Idrætsforeninger i Frederikssund Kommune oplever fremgang i medlemstallet.

Vision 25 50 75

DIF og DGI har sat en fælles vision for dansk idræt. Den sigter efter, at der i 2025 skal være 50 procent af den danske befolkning, som er medlem af en idrætsforening, og 75 procent som er idrætsaktive. Da man igangsatte visionen var 41 procent af den danske befolkning medlem af en idrætsforening. I Frederikssund Kommune var 19.576 personer ud af kommunens samlede 44.725 borgere medlem af en idrætsforening i 2016. Det svarer til cirka 43 procent af kommunens borgere.

- Visionen om at 50 procent af den danske befolkning skal være medlem af en idrætsforening, er ambitiøs. I Frederikssund Kommune er vi på rette vej. Vi har et mangfoldigt foreningsliv, der kan tilbyde spændende aktiviteter for alle aldre og interesser. Denne mangfoldighed skal have plads til at udfolde sig. Derfor arbejder vi i Folkeoplysningsudvalget med, hvordan vi kan lave en mere objektiv og gennemsigtig fordeling af kommunale faciliteter, fortæller formand for Folkeoplysningsudvalget, Kenneth Jensen (A).

En vigtig del af DIF og DGIs vision går på at understøtte borgere der er fysisk aktive, uanset om det er inden for eller uden for den organiserede foreningsidræt. I forbindelse med at Frederikssund Kommune sidste år fik foretaget en større undersøgelse af borgernes idrætsvaner af Idrættens Analyseinstitut, viste det sig, at 67 procent af kommunens voksne borgere dyrker regelmæssigt idræt hver uge. Undersøgelsen viste også, at hele 56 procent af borgerne dyrker regelmæssigt idræt mere end tre gange om ugen.

- Selvom foreningsidrætten når utroligt godt ud til borgerne i kommunen, viser rapporterne fra Idrættens Analyseinstitut, at det ikke er urealistisk at nå målet om, at få 75 procent af borgerne til at være fysisk aktive. I dag er vi oppe på, at 67 procent af borgerne dyrker regelmæssigt idræt. Vores fritidspolitik arbejder på at understøtte både den organiserede og den selvorganiserede idræt.  Derfor er jeg meget interesseret i, om vi kan gøre noget for at åbne idrætsfaciliteterne op for de borgere, der ønsker at være mere spontane i forhold til, hvornår de dyrker idræt. Vi skal arbejde på at kunne udnytte vores faciliteter på de skæve tidspunkter, hvor foreningerne alligevel ikke bruger idrætsfaciliteterne, fortæller Morten Skovgaard.

Udvikling i medlemstal i idrætsforeninger 
ÅrMedlemstal
201218.308
201317.323
201419.659
201518.815
201619.576

Foto: KEJE.