Frederikssund Kommunes logo
13. februar 2017

Fordobling i antallet af erhvervsbyggesager

Frederikssund Kommune modtog 48 byggeansøgninger på erhvervsområdet i 2015. I 2016 var tallet næsten fordoblet og endte på 93 sager. Sagsbehandlingstiden er dog stadig kun syv dage i gennemsnit.

 - Jeg er glad for at kunne konstatere at vores virksomheder har mod på fremtiden og lyst til at bygge ud og om. Det er imponerende flot at antallet af erhvervsbyggesager er fordoblet på blot ét år, siger Ole Søbæk, formand for Vækstudvalget.

Hurtig sagsbehandling

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en byggesag var i 2016 syv dage for komplicerede byggesager (f.eks. landbrug, erhvervs- og etagebyggeri samt tilbygninger hertil). Dermed lever Frederikssund Kommune fuldt op til servicemålet, som i 2016 var sat til 6-10 uger.

 - Jeg er stolt af at vores administration har kunnet løfte denne ekstra arbejdsbyrde, uden at det er gået udover sagsbehandlingstiden eller kvaliteten. I 2017 vil vi fortsat have fokus på at yde en kompetent og effektiv sagsbehandling af erhvervssagerne, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.

Stor tilfredshed blandt virksomhederne

I forbindelse med at der gives en tilladelse udsendes et spørgeskema, der fokuserer på ansøgers oplevelse af sagsforløbet. Over 80% svarer at de er godt tilfreds sagsbehandlingen. Kun 2% er utilfredse med forløbet af deres byggesag.

 - Ikke alt går 100% glat, men der er en fortsat voksende tillid mellem ansøgere og kommunen, der bevirker, at selv mere komplicerede problemstillinger løses til alle parters tilfredshed og ofte med afsæt i en god forhåndsdialog. Internt fokuserer vi fortsat på de tværfaglige sagsgange, idet vi har en særlig opmærksomhed på at optimere samarbejdet med Beredskabet, der på grund af strukturændringer har haft svært ved at følge med, siger Tina Tving Stauning, formand for Teknisk Udvalg.