Frederikssund Kommunes logo
7. december 2017

Stor interesse for Grøn Plan

Da Frederikssund Kommune sidste efterår og vinter – som en del af naturplejen - ryddede bevoksning og træer flere steder i kommunen affødte det mange reaktioner fra bekymrede borgere. Ud af dette forløb kom ideen til en grøn plan, som skal skabes i et samarbejde mellem politikere, forvaltning, borgere og foreninger. Det fortalte formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), da hun bød velkommen til borgermødet på Elværket. Derfor besluttede udvalget at sætte midler af til en projektleder og sætte processen med en ny grøn plan i gang.

Borgermødet på Elværket var således første skridt i skabelsen af den plan, der skal sætte rammen for drift og udvikling af de kommunale grønne områder, og omkring 40 borgere havde taget imod invitationen til at give deres besyv med.

Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (i rød trøje), bød - som initiativtager til processen - velkommen til borgermødet og arbejdede derefter med i en af de fem arbejdsgrupper, der skulle komme med input til pleje og udvikling af de grønne områder.Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (i rød trøje), bød - som initiativtager til processen - velkommen til borgermødet og arbejdede derefter med i en af de fem arbejdsgrupper, der skulle komme med input til pleje og udvikling af de grønne områder.

Ca. 40 borgere fra hele kommunen havde sat tre timer af til at medvirke til at udvikle de grønne områder.Ca. 40 borgere fra hele kommunen havde sat tre timer af onsdag aften til at medvirke til at udvikle de grønne områder.

Kan mobilisere flere interesserede

En af de fremmødte var Susanne Abildgaard Rud fra Snostrup. Hun er i gang med at danne et græsningslaug ved Vinge syd, hvor en gruppe borgere vil udsætte kvæg på kommunale grønne arealer.

- Jeg interesserer mig for naturen og for processen med den grønne plan. Jeg synes det er superfedt, at kommunen åbner for involvering af borgerne. Det giver mulighed for at borgerne og forvaltningen kan arbejde sammen på nye måder, og måske kan det mobilisere flere interesserede borgere, vurderer hun.

Også Hanne Kyvsgaard fra Skibby fandt vej til borgermødet på Elværket:

- Jeg interesserer mig for vores egne lokale grønne områder i Skibby. Jeg har tidligere været med til borgermødet om skovrejsning i Skibby, og derfor var det naturligt at deltage her også. Jeg går på 12. år rundt i Skibby med et stavgangshold, og gode vandrestier får man aldrig for mange af, fastslår hun.

Kortmaterialet blev studeret grundigt af de fremmødte.Kortmaterialet blev studeret grundigt af de fremmødte.

Fem områder i spil

På mødet blev borgerne inddelt i fem grupper, der skulle udarbejde grønne udviklingsplaner for fem forskellige grønne områder: Gyldenstensskoven, Græse Ådal, Skoleskoven i Skibby, Kulhuse Havn og Sillebro Ådal. Grupperne skulle blandt andet diskutere, hvad de grønne områder bør indeholde og komme med forslag til hvordan områderne skal plejes og udvikles fremover.

Det indeholder en grøn udviklingsplan:

- planen omhandler et specifikt grønt kommunalt areal med en særlig rekreativ/naturmæssig værdi
- en grundig beskrivelse af området
- en vision for området
- ønsker til ændret drift
- ønsker til nye tiltag – naturgenopretning, formidling mv.
- evt. aftaler med frivillige

Meget at arbejde videre med

Og borgerne var ganske effektive ifølge projektets tovholder, Sigurd Falck Gansted:

- Borgerne tog godt imod den grønne plan og var villige til at lægge et stort engagement for dagen. Vi har nu fået en masse gode ideer, som vi kan gå videre med i arbejdet, fortæller han.

Borgerne havde mulighed for at melde sig til arbejdsgrupper, som efter borgermødet skal arbejde videre med de grønne udviklingsplaner for de fem områder. Det var en mulighed som mange af de fremmødte benyttede sig af.

Dermed kommer processen til at strække sig hen over foråret og sommeren. Den samlede grønne plan ventes at være færdig i sommeren 2018.

Arbejdsgrupperne gav gode input til det videre arbejde. Her er det projektleder Sigurd Falck Gansted, der sætter rammen for gruppens arbejdeArbejdsgrupperne gav gode input til det videre arbejde. Her er det projektleder Sigurd Falck Gansted, der sætter rammen for gruppens arbejde.

Her orienterer skovfoged Troles Karlog fra Frederikssund Kommune om det grønne  område som arbejdsgruppen skal arbejde med.Her orienterer skovfoged Troels Karlog fra Frederikssund Kommune om det grønne  område som arbejdsgruppen skal arbejde med.