Frederikssund Kommunes logo
15. december 2017

Kassebeholdningen skal styrkes

Byrådet skal på sit møde 20. december tage stilling til en række omprioriteringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. i 2018 for at sikre fortsat balance i kommunens budget på baggrund af manglende indtægter i 2017.

Idet aftalen om Vinge Centrum ikke er faldet endeligt på plads, er der manglende indtægter for salg af byggeretter på 163 mio. kr. i kommunens budget for 2017. For at sikre en forsvarlig kassebeholdning og leve op til kommunens økonomiske politik anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet, at der findes 100 mio. kr. i 2018 ved at omprioritere på nogle områder.

Det har været et politisk ønske, at omprioriteringerne i videst muligt omfang friholder den borgernære service for besparelser. Derfor peger Økonomiudvalget på følgende ændringer i kommunens budget:

  • Reduktion på en række driftsudgifter på i alt 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. (Herunder besparelser inden for hovedvedligeholdelse, asfaltpulje, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner). Uddannelsesforslaget vil skulle til høring i kommunens MED-organisation.

  • Midlertidig opbremsning af budgetterede udgifter (primært anlæg): 19,1 mio. kr. i 2018.
    Beløbet er 106,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021, som Byrådet kan genprioritere senere, når det økonomiske råderum er genetableret.

  • Fremrykke salg af ejendomme og grunde: 31,9 mio. kr. i 2018 og mindreindtægter på 11,4 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Samlet set svarer ovenstående til besparelser på 99,4 mio. kr. i 2018 og 97,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021.

Forslagene behandles på Byrådets møde onsdag den 20. december. (I forhold til salg af ejendomme og grunde vil det være en lukket sag af hensyn til kommunens forhandlingsposition.)