Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
15. december 2017

Kassebeholdningen skal styrkes

Byrådet skal på sit møde 20. december tage stilling til en række omprioriteringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. i 2018 for at sikre fortsat balance i kommunens budget på baggrund af manglende indtægter i 2017.

Idet aftalen om Vinge Centrum ikke er faldet endeligt på plads, er der manglende indtægter for salg af byggeretter på 163 mio. kr. i kommunens budget for 2017. For at sikre en forsvarlig kassebeholdning og leve op til kommunens økonomiske politik anbefaler Økonomiudvalget over for Byrådet, at der findes 100 mio. kr. i 2018 ved at omprioritere på nogle områder.

Det har været et politisk ønske, at omprioriteringerne i videst muligt omfang friholder den borgernære service for besparelser. Derfor peger Økonomiudvalget på følgende ændringer i kommunens budget:

  • Reduktion på en række driftsudgifter på i alt 48,4 mio. kr. i 2018 og 2,4 mio. kr. i 2019. (Herunder besparelser inden for hovedvedligeholdelse, asfaltpulje, uddannelsesaktiviteter og opsparing til tjenestemandspensioner). Uddannelsesforslaget vil skulle til høring i kommunens MED-organisation.

  • Midlertidig opbremsning af budgetterede udgifter (primært anlæg): 19,1 mio. kr. i 2018.
    Beløbet er 106,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021, som Byrådet kan genprioritere senere, når det økonomiske råderum er genetableret.

  • Fremrykke salg af ejendomme og grunde: 31,9 mio. kr. i 2018 og mindreindtægter på 11,4 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Samlet set svarer ovenstående til besparelser på 99,4 mio. kr. i 2018 og 97,9 mio. kr. i overslagsårene 2019-2021.

Forslagene behandles på Byrådets møde onsdag den 20. december. (I forhold til salg af ejendomme og grunde vil det være en lukket sag af hensyn til kommunens forhandlingsposition.)

Link til dagsorden til Byrådsmøde 20. december