Frederikssund Kommunes logo
21. december 2017

Genudbud af den centrale del af Vinge ønskes i 2018

Frederikssund Kommune går ikke videre med forhandlingerne om en endelig aftale om Vinge Centrum. Kommunen ser frem til at kunne genudbyde etableringen af den centrale del af Vinge i 2018 sideløbende med, at den øvrige by udvikles.

Frederikssund Kommune indgik den 23. juni 2017 aftale om byudviklingen af Vinge med AP Ejendomme og med MT Højgaard som totalentreprenør. Aftalegrundlaget var betinget af forhold, som primært vedrørte de overordnede rammer for byudviklingen. Kommunens administration har efter bemyndigelse fra et enigt Frederikssund Byråd og efter aftale med AP Ejendomme afsluttet forhandlingerne om disse forhold med den konsekvens, at den betingede aftale er annulleret.

Frederikssund Byråd ønsker, at der skal genudbydes nye projekter vedrørende realiseringen af den centrale del af Vinge, og at dette skal ske hurtigst muligt.

Borgmester John Schmidt Andersen udtaler: ”Efter et intensivt forhandlingsforløb med AP Ejendomme har vi konstateret, at vi ikke umiddelbart har kunnet nå hinanden. MT Højgaard er blevet orienteret herom med henblik på afslutning af entreprisen. Visionen om Vinge lever, og Byrådet har udtrykt sit ønske om, at den centrale del af den nye by Vinge skal genudbydes. Vi ser gerne, at AP Ejendomme og MT Højgaard fortsat er interesseret i at bidrage til at virkeliggøre visionen.”