Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
6. december 2017

Bedre overgange for de yngste

Frederikssund Kommune har fået bevilget 4,8 mio. kr. i satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen til projektet Børnebroen.

Sundhedsplejersken besøger alle familier med små børn, som regel frem til børnene er otte – ni måneder gamle. Børnene får igen kontakt med sundhedsplejersken, når de starter i skole. Men årene ind imellem møder børnene og deres familier ikke sundhedsplejersken pr. automatik. Den bro skal Børnebroen være med til at bygge.

Børnebroen har et særligt fokus på at støtte småbørn og forældre i overgangene til dagtilbud og til skole. Samtidig skaber projektet rum for tidligt at opspore de småbørn, som har brug for en indsats.

Som udgangspunkt tilbydes tre hjemmebesøg i perioden fra barnet begynder i dagtilbud/dagpleje og indtil skolestart. Her får forældre tilbud om at tale om børnenes udvikling, trivsel og sundhed både med en sundhedsplejerske og en pædagog fra det børnehus, hvor barnet skal starte eller går allerede.

Samarbejdet om børnene styrkes

Jesper Wittenburg (A), formand for Sundhedsudvalget, udtaler:

- Sundhedsplejen har en unik mulighed for at støtte familier i børnenes trivsel og udvikling – og på et tidligt tidspunkt, da de møder stort set alle familier med spædbørn. Den viden skal bringes i spil i overgangene f.eks. til dagtilbud, så samarbejdet om børnene styrkes.

Netop et tæt tværfagligt samarbejde mellem sundhedsplejerske og dagtilbud er en vigtig del af projektet. 98 % af alle børn går i dagtilbud og dermed spiller det pædagogiske personale en vigtig rolle for børns trivsel og udvikling i hverdagen.

Tilbuddet om hjemmebesøg skaber også mulighed for på et tidligt tidspunkt at få øje på, om børnene er udfordret af den ene eller anden grund. Børn og deres familier kan således få tilbud om den ekstra støtte, de har behov for. Forskning peger på, at jo tidligere man kan iværksætte indsatser for børn i udsatte eller sårbare positioner, jo bedre klarer børnene sig senere hen.

Udvikling af tidlige indsatser

Anne-Mette Risgaard Schmidt (V), formand for Uddannelsesudvalget, glæder sig over de mange penge til forebyggende indsatser:

- Det er en rigtig god nyhed, at vi har fået del i pengene fra satspulje-midlerne. Tidlig indsats har altid været en prioritet for Uddannelsesudvalget. Med satspuljemidlerne har vi fået et godt startskud til at udvikle tidlige indsatser, uden at det sker på bekostning af den daglige drift.

Børnebroen samarbejder på tværs af fagområder. En stor del af projektet handler derfor også om at skabe et fælles sprog, fælles kompetence-udvikling samt styrke og organisere samarbejdet mellem sundhedsplejersker og det pædagogiske personale.

Børnebroen starter som et pilotprojekt, som testes og evalueres løbende. Når projektet har fundet sin form, vil det blive bredt ud til hele kommunen.

Fakta om Børnebroen

Børnebroen tilbyder bl.a. at:

  • Alle familier får tilbud om hjemmebesøg af sundhedsplejerske og pædagog - i forbindelse med start i dagtilbud, når barnet starter i børnehavegruppe og i forbindelse med skolestart
  • Ekstra støtte til børn og familier med særlige behov
  • Forældrekurser.

Sundhedsstyrelsen har i alt uddelt ca. 82 mio. kr. til i alt 17 kommuner. Frederikssund Kommune har fået bevilget 4,8 mio. kr. til Børnebroen, som foreløbig strækker sig frem til sommeren 2021.