Frederikssund Kommunes logo
23. august 2017

Trafikken ved Vinge

Midt i september 2017 rykker MT Højgaard ind på marken nord for St. Rørbæk. Dermed går anlægsarbejdet af Vinge C i gang – et arbejde, der vil strække sig flere år frem i tiden. I første omgang vil maskinerne på byggepladsen anlægge arbejdsvejen "Boulevarden", som senere skal forbindes til Frederikssundsvej og udgøre en permanent adgangsvej til Vinge C.

Omkring 80 - 100 borgere var mødt frem ved informationsmødet i St. Rørbæk Forsamlingshus om trafikken ved Vinge.Tirsdag den 22. august var knap 100 borgere mødt frem i St. Rørbæk Forsamlingshus for at høre repræsentanter for MT Højgaard og Frederikssund Kommune fortælle mere om det byggeri, der er på vej i området.

Byggeriets forløb

På mødet blev borgerne blandt andet præsenteret for MT Højgaards faseplan, hvor man kan se de påtænkte aktiviteter måned for måned frem til februar 2018. Vær opmærksom på, at tidsplanen for etableringen af de forskellige dele kan ændre sig. 

Trafikken i byggefasen

Etableringen af Vinge C kommer til at få betydning for trafikken i området. I visse perioder vil især cyklister blive påvirket af byggearbejdet. Blandt andet vil supercykelstien blive afbrudt på den del af strækningen, der ligger inden for Vinge Cs område. Cyklisterne vil blive ledt nord om Vinge C ad Dalvejen. Der vil blive opsat skilte på stien med information om ændringerne inden de træder i kraft.

Transport til Ådalens Skole

Fra den 12. september 2017 kan skolestien mellem Morbærvænget og Dalvejen ikke bruges til at cykle på. Eleverne fra St. Rørbæk, Snostrup, Deltakvarteret og Ll. Rørbæk vil i stedet få et buskort, så de kan tage bussen i skole.

Har du konkrete spørgsmål om de trafikale forhold, er du velkommen til at sende en mail til Frederikssund Kommune på adressen: vejogtrafik@frederikssund.dk