Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. august 2017

Tilfredshed med rehabiliteringstilbud i Frederikssund

Undersøgelse af brugernes tilfredshed med Kommunens Rehabiliteringsafdeling viser et fint resultat. Brugernes input giver samtidig gode ideer til forbedringer.

Rehabiliteringsafdelingen er et tilbud til borgere, der har brug for hjælp til igen at kunne klare hverdagen. Borgeren får støtte til at være så aktiv som muligt for at opnå livskvalitet og sundhed. Tilbuddet tager udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, ønsker og behov. Nogle kommer på afdelingen efter et hospitalsophold. Andre kommer, fordi de ikke kan klare at være i eget hjem, mens de venter på en plejebolig.

Rehabiliteringsafdelingen er placeret på Frederikssund Sygehus.

Brugerne er generelt tilfredse med opholdet

Frederikssund Kommune har i foråret 2017 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for at afdække brugernes tilfredshed med deres ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Spørgsmålene handler blandt andet om, hvordan brugerne har oplevet starten af opholdet, maden på afdelingen, aktiviteter, fysisk indretning, effekten af opholdet, samt hvordan deres indtryk af personalet er.

Undersøgelsen viser en generel høj tilfredshed med forholdene. Den viser også, at brugerne har meget forskellige behov. Nogle oplever fx en passende mængde aktiviteter, mens andre har svært ved at få tiden til at gå og derfor ønsker flere aktiviteter. Flere brugere ønsker mulighed for tv på stuen eller adgang til en Ipad.

Kasper Andersen (C), formand for Velfærdsudvalget, udtaler: - Det er vigtigt, at vores borgere er tilfredse med kommunens tilbud. Jeg er glad for de positive tilbagemeldinger om Rehabiliteringsafdelingen. Vi kan se, at de fleste brugere er rigtig tilfredse med tilbuddet, og samtidig giver undersøgelsen relevante input til, hvor vi kan forbedre os. Jeg tror samtidig, at en nøgle til øget tilfredshed er, at vi løbende bliver endnu bedre til at afstemme forventninger med borgerne og de pårørende – både omkring de praktiske forhold, og i forhold til hvad borgerne forventer af et ophold på Rehabiliteringsafdelingen.

Brugernes input bliver brugt til forbedringer

Undersøgelsen har givet anledning til flere tiltag for at forbedre borgernes ophold på Rehabiliteringsafdelingen. Der er både etableret en stille-spisestue og to specielt indrettede stuer til brugere med demens. Desuden er der er ansat en pædagog i løntilskudsjob, som er med til at aktivere brugerne i dagtimerne.

Undersøgelsen har også bidraget til, at afdelingen har fået sat ekstra fjernsyn op, og der er indkøbt to tablets til at se fjernsyn på.

Også fagfolk giver gode karakterer til Rehabiliteringsafdelingen

I maj 2017 blev der gennemført et lovpligtigt uanmeldt tilsyn, som vurderede kvaliteten af Rehabiliteringsafdelingens tilbud. Tilsynet udføres af fagfolk med afsæt i gældende lovgivning, Frederikssund Kommunes kvalitetsstandarder samt gældende procedurer og retningslinjer. Tilsynsrapporten bedømmer rehabiliteringstilbuddet som ”meget tilfredsstillende”. Tilsynet vurderer, at tilbuddet på god og tilfredsstillende faglig vis indfrier kommunens kvalitetsstandarder på området.

I den forbindelse siger Kasper Andersen: - Jeg er glad for at få bekræftet fra tilsynet, at kvaliteten af tilbuddet på Rehabiliteringsafdelingen ligger højt. De borgere, som er på afdelingen, er i en sårbar situation, så det er vigtigt, at vi leverer en god og målrettet indsats.

Fakta om brugertilfredshedsundersøgelsen

 • Undersøgelsen er gennemført i foråret 2017
 • Spørgeskemaet er udfyldt dagen før eller på dagen for udskrivelse
 • 31 brugere har medvirket i undersøgelsen
 • Undersøgelsen er iværksat af Sundhedsudvalget. Det er første gang Rehabiliteringsafdelingen gennemfører en brugertilfredshedsundersøgelse. Det er planlagt at gentage brugertilfredshedsundersøgelsen i dette efterår
 • Resultatet viser generel høj tilfredshed med forholdene:
  • 75 % oplever opstarten på opholdet som meget godt eller godt
  • 87 % synes godt om maden på Rehabiliteringsafdelingen
  • 81 % oplever, at deres evne til at klare sig selv i de daglige gøremål har udviklet sig under rehabiliteringsindsatsen
  • 81 % oplever personalet som venlige
  • 87 % oplever personalet som omsorgsfulde
  • 74 % oplever at personalet udviser respekt for borgeren
  • 75 % oplever, at personalet generelt kommer, når borgeren henvender sig til personalet.