Frederikssund Kommunes logo
7. august 2017

Stigende forældretilfredshed 

En netop gennemført forældretilfredshedsundersøgelse på 0-18 årsområdet viser gode resultater og pæn fremgang på flere områder.

Dagtilbud

Undersøgelsen viser især et godt resultat på dagtilbudsområdet, hvor 90 % af forældrene samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Det er en lille stigning i forhold til den seneste undersøgelse, der blev gennemført i november 2016. Her var 88 % enten meget tilfredse eller tilfredse.

- Det er rigtig dejligt at se, at tilfredsheden kan blive ved med at stige på dagtilbudsområdet, især når man tager i betragtning, at tilfredsheden også var høj sidste år. Hvis jeg kigger et år længere tilbage, kan jeg se, at tallet lå på 86 %, så tilfredsheden er nu steget for tredje år i træk. Det er godt gået af vores dagtilbud, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).

Det er specielt aktiviteterne i dagligdagen, som forældrene er tilfredse med. 91 % af forældrene er således meget tilfredse eller tilfredse med aktiviteterne, mens der også ses pæn tilfredshed med personalets indsats for at udvikle deres barns sociale kompetencer og personalets omsorg for deres barn. Her er henholdsvis 88 % og 89 % af forældrene meget tilfredse eller tilfredse. 

Størst fremgang opleves hos forældrene i Frederikssund Syd, hvor tilfredsheden er steget fra 84 % til 93 % samt i Jægerspris, hvor den er steget fra 78 % til 87 %.

Skoleområdet

På skoleområdet er tilfredsheden på stort set alle af undersøgelsens spørgsmål identisk med den sidste års måling. Der ses dog fremgang på forældrenes tilfredshed med lærernes og pædagogernes kommunikation om deres barns trivsel og faglige udvikling. I forhold til kommunikationen om barnets faglige læring er andelen af meget tilfredse og tilfredse forældre steget fra 56 % til 61 %.

Formanden for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt hæfter sig ved vigtigheden af et godt skole-hjem samarbejde:

- Det er meget positivt, at skolerne går frem i forhold til kommunikationen med forældrene. En god kommunikation og et godt samarbejde mellem skole og forældre er et af omdrejningspunkterne for at sikre trivsel og faglig udvikling hos eleverne. Jeg kunne godt have tænkt mig, at den generelle forældretilfredshed på skoleområdet var steget, da det er den politiske målsætning. Jeg synes, vi har sat mange gode initiativer i søen og jeg er klart af den opfattelse, at vi er på vej i den rigtige retning. Jeg håber og forventer, at indsatsen vil blive bemærket i form af stigende forældretilfredshed, næste gang vi spørger, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.

Klubområdet

93 % af forældrene til børn i Frederikssund Kommunes klubber giver udtryk for, at deres barn trives i klubben. Tilfredsheden er især høj i forhold til den hjælp, deres barn får af klubmedarbejderne. 93 % af forældrene er meget enige eller delvist enige i, at deres barn får hjælp af en klubmedarbejder, når der er behov for det.

I forhold til aktiviteterne i klubben er forældrene også meget tilfredse. Hele 89 % af forældrene var meget enige eller delvist enige i udsagnet om, at de var tilfredse med aktiviteterne.

Som noget nyt er børnene og de unge i klubberne også blevet spurgt. Resultatet viser, at 95 % af de adspurgte er glade for at gå i klubben, mens 92 % føler, at der er en god stemning i klubben. 97 % giver samtidig udtryk for, at der er plads til alle børn og unge i klubben.

Klubmedarbejderne høster stor ros i undersøgelsen. 93 % af børnene og de unge vurderede, at de i høj grad eller i nogen grad får den hjælp de har brug for af klubmedarbejderne, når de henvender sig, hvilket oftest omhandler håndtering af konflikter. 92 % giver samtidig udtryk for, at klubmedarbejderne hjælper dem til selv at kunne løse aktuelle konflikter og udfordringer. Den store tilfredshed med klubmedarbejderne bliver yderligere bekræftet ved spørgsmålet om, hvorvidt medarbejderne støtter børnene/de unge i at indgå i det sociale samvær i klubben. På dette punkt er 93 % helt enige eller delvist enige.

- Det er jo rigtig god læsning. Der tegnes et klart billede af, at børnene og de unge i klubberne er meget glade for at gå der, og at de får en utrolig god støtte af klubmedarbejderne. Klubberne er en stor del af børnenes hverdag, hvor de skal føle sig godt tilpas, indgå i et socialt samspil og udvikle sig. Det fremgår også af rapporten, at børnene og de unge bliver inddraget, bliver hørt og har medbestemmelse i forhold til aktiviteterne. Det er vigtigt, at dette element er med, også fordi klubberne netop har fokus på medbestemmelse og demokrati. At der samtidig er stor tilfredshed med klubbernes fysiske faciliteter og miljø gør jo bare undersøgelsen ekstra positiv, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.

Alle rapporterne fra forældretilfredshedsundersøgelsen kan ses på referatet fra Uddannelsesudvalgets møde den 14. august 2017 - sag 60.