Frederikssund Kommunes logo
31. august 2017

S-anlæg skal forbinde Fjordforbindelsen og Vinge

De store anlægsarbejder, der er i gang – og snart går i gang – lige syd for Frederikssund skal trafikalt bindes sammen med Frederikssundsvej (rute 211). Det gælder både for til- og frakørsel til Fjordforbindelsen og den kommende adgangsvej til Vinge C.

Aftale godkendt

Frederikssund Byråd har på sit møde onsdag den 30. august godkendt en aftale mellem kommunen og Vejdirektoratet om, hvordan vejanlæggene kan udføres mest hensigtsmæssigt. Selve tilslutningsanlægget bliver et såkaldt S-anlæg, der tager højde for en mulig fremtidig tilslutning af vejanlægget til Frederikssundmotorvejen.

Aftalen betyder, at anlægsarbejdet laves som et samlet projekt med Vejdirektoratet som bygherre. Frederikssund Kommune skal efterfølgende betale for den del af vejanlægget, der vedrører tilslutningen til Vinge.

Underføring af St. Rørbækvej

Samtidig med godkendelsen af aftalen med Vejdirektoratet bevilgede Byrådet 200.000 kr. til et skitseprojekt for St. Rørbækvejs underføring under S-banen. For at Novafos kan komme i gang med de nødvendige arbejder med spildevands- og regnvandsledninger blev pengene afsat, så der kan udarbejdes et projekt, der kan fastlægge St. Rørbækvejs fremtidige udformning.

Ifølge Vejdirektoratets tidsplan ventes arbejdet med S-anlægget at kunne gå i gang i foråret 2018.

S-anlægget der skal forbinde Fjordforbindelsen og Vinge med Frederikssundsvej.S-anlægget der skal forbinde Fjordforbindelsen og Vinge med Frederikssundsvej.