Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
17. august 2017

Fremgang i matematik i nationale test

Resultaterne for de nationale test i folkeskolen viser pæn fremgang i matematik, mens resultatet i dansk ikke er steget som ønsket.

Især i 3. klasse stiger andelen af elever med gode resultater i matematik, og de opfylder nu den nationale målsætning om, at 80 % af eleverne skal opnå gode resultater. 6. klasserne oplever også pæn stigning. Samtidig viser resultaterne for begge årgange, at andelen af de allerdygtigste elever stiger, mens andelen af elever med dårlige resultater falder.

Det er især Fjordlandsskolen, Jægerspris Skole og Ådalens Skole, der har løftet deres resultater på 3. klassetrin, mens det på 6. klassetrin er Fjordlandskolen og Slangerup Skole, der har haft stor fremgang.

- Det glæder mig, at der er pæn fremgang i matematik i de nationale test. Det er et vigtigt fag, hvor alle vores elever skal være med, og jeg håber, at vi igen til næste år også kan se, at resultaterne i dansk stiger på tværs af alle skoler. Den gode udvikling i de nationale test for matematik supplerer de andre gode resultater, som skolerne har opnået gennem den seneste tid i form af forældretilfredshed og afgangskaraktererne for 9. klasserne. Så det er rigtigt positivt, at vi kan begynde at se resultaterne af de mange beslutninger og forandringer, der har været for vores skolevæsen de senere år og understreger endnu en gang, at vi er på rette kurs med at gøre et godt skolevæsen endnu bedre til gavn for vores børn, siger formand for Uddannelsesudvalget Anne-Mette Risgaard Schmidt (V).

I 2. klasserne på Slangerup Skole og Trekløverskolen opnår man den nationale 80 procent målsætning i dansk, mens 4. klasserne på Trekløverskolen opnår stor fremgang. En lignende fremgang ses hos Trekløverskolen og Jægerspris Skole i 6. klasserne. Fjordlandskolen viser en markant fremgang hos 8. klasserne og opnår her 80 procent målsætningen for dansk.

De nationale test gennemføres hvert år. I dansk skal alle elever i 2., 4., 6. og 8. klasserne deltage, mens det i matematik er 3. og 6. klasserne, der deltager.

- Det er samlet set meget flotte faglige resultater vores folkeskoler præsterer, og som udvalgsformand er jeg særlig glad for den store fremgang, som Fjordlandskolen har opnået i år, både med de nationale test, men også med deres meget flotte eksamenskarakterer fra 9. klasse, som i år var kommunens højeste. De generelt flotte resultater skal medarbejdere og ledere på alle vores skoler samt samarbejdet med forældrene have ros og æren for, siger Anne-Mette Risgaard Schmidt.