Frederikssund Kommunes logo
16. august 2017

Frederikssund viser vej med regnvand

Interessen for nye løsninger er stor, når det gælder sikring af byer mod oversvømmelser fra de skybrud, som kommer stadig hyppigere på grund af klimaforandringer. Derfor inviterer Frederikssund Kommune og forsyningsselskabet Novafos til åbent hus på vejene i Græse torsdag den 24. august kl. 13-15. Mødested er parkeringspladsen ved kirken i Græse.

Selv i en lille by som Græse kan det være svært at komme af med vandet, når det regner meget. Vejene fungerer nærmest som vandløb, og vandet samler sig i lavninger – og i vores kældre. Når regnvandet ikke kan komme hurtigt nok væk, er der brug for at opmagasinere det nogle steder, hvor det ikke gør skade. Det er her, klimavejene kommer ind i billedet.

Vejvand i grønne omgivelser

I Græse var der brug for at få regnvandet fra vejene væk fra fælleskloakken, hvor det kunne give anledning til overløb med spildevand. Kloaksystemet var gammelt og slidt, og situationen kaldte på nytænkning. Kommunen og forsyningen var enige om at fjerne vejvandet fra kloakkerne og tage det op på jordoverfladen i stedet. Der blev etableret nye grøfter, regnbede og bassiner, som giver et grønt indtryk langs vejene. Samtidig er der foretaget ændringer af vejene af hensyn til trafiksikkerheden. Det samlede resultat er, at forsyningen har sparet penge i forhold til renovering og udvidelse af kloaksystemet, samtidig med at Græse har fået trafiksikkerhed og grønnere veje for pengene.

Et regnvandsbed i GræseEt regnvandsbed i Græse. 

Kommuner og forsyninger skal lære af hinanden

Arrangementet i Græse er en del af et større arrangement, hvor kommuner, forsyninger og borgere viser klimaveje frem i hele hovedstadsregionen. "Der er stor interesse for at lære af andres erfaringer", fortæller Merle Enghoff og Bente Villumsen fra den regionale Task Force for klimatilpasning. "Derfor er vi glade for, at kommuner, forsyninger og borgere har sagt ja til at vise frem og fortælle om klimaveje, vejbede og andre nye løsninger, 10 forskellige steder den 24. august. Det er en god mulighed for andre kommuner og forsyninger for at komme og kigge, lytte og spørge. Men alle er velkomne – det gælder også kommunens borgere og andre, der gerne vil høre om løsninger på fremtidens skybrudsvand."

Fakta
Vis vejen frem er arrangeret i samarbejde med KLIKOVAND – et netværk af kommuner og forsyninger med fokus på klimatilpasning, Finansieret af Region Hovedstaden samt Forsikring og Pension. Der er åbent hus på vejene 10 steder i hovedstadsregionen 24. august. Derudover holder Teknologisk Institut åben hus for at vise forskellige klimatilpasningsløsninger frem. Se mere på www.klikovand.dk.

Regnvandsafledning på vej i GræseRegnvandsafledning på vej i Græse.