Frederikssund Kommunes logo
7. august 2017

Etablering af cykelsti på Brobæksgade

Frederikssund Kommune inviterer alle interesserede til et borgermøde om planerne for anlæg af cykelsti på Brobæksgade i Slangerup.

Borgermødet afholdes torsdag den 17. august 2017 kl. 17.30 til 18.30 i Rådssalen i Administrationscenter Slangerup.

Projektet indebærer at de eksisterende asfaltfortove i begge sider af vejen udvides, så der bliver plads til både cyklister og fodgængere på delte stier, adskilt fra den kørende trafik. Der anlægges desuden en ny midterhelle på Stationsvej, så det bliver nemmere og mere sikkert for fodgængere at krydse vejen.

Projektet har til formål at skabe bedre og mere sikre forhold for de bløde trafikanter i byen. Projektet giver samtidig bymiljøet et løft,når der kommer nye belægninger og ny belysning.

Projektet er en del af kommunens handlingsplan for cykelstier. Projektet er højt prioriteret ud fra de principper, som er beskrevet for, hvor der bør anlægges stier. Projektet forventes at blive udført allerede i år eller i 2018, for midler fra den pulje der er afsat til at anlægge cykelstier.