Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
30. august 2017

Cykelsti til Kulhuse etableres i 2018

Kulhusvej forbinder Jægerspris og Kulhuse og har en døgntrafik på ca. 3.000 biler om vinteren og ca. 5.000 biler om sommeren. Særligt i sommermånederne er der en del cykeltrafik bestående af blandt andet familier med børn på ferie med cykelanhængere og oppakning, Det giver trængsel på vejen især i sommerperioden, hvor trafikken er tættest. Derfor har en cykelsti til Kulhuse længe været et stort ønske blandt borgerne, og ved det seneste budgetforlig besluttede Frederikssund Byråd at afsætte 10,974 mio. kr. over fire år - 2017-2020 - til projektet.

Pengene gives samlet

Men på Frederikssund Byråds møde den 30. august 2017 besluttede man, at fremrykke beløbene fra 2019 og 2020, så hele anlægssummen kan bruges i 2018. Dette sker for at udbuddet kan ske som et samlet arbejde, så man får den mest effektive arbejdsgang for entreprenøren og en hurtigere anlæggelse af cykelstien.

De indledende faser af arbejdet er allerede i gang og selve cykelstien vil være færdig i 2018. I første omgang vil det dog være en grussti, og man vil senere skulle prioritere midler til asfalt.

Cykelstien vil løbe langs Kulhusvej, og vil komme til at dække 7 km. fra Jægerspris til udmundingen af Gammel Kulhusvej.

Vejen til Kulhuse levner i dag ikke megen plads til cyklister.Vejen til Kulhuse levner i dag ikke megen plads til cyklister. I løbet af 2018 vil dette ændre sig med en ny cykelsti mellem Jægerspris og Kulhuse.