Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
31. august 2017

8.3 millioner kr. i støtte til idrætsbyen

Første etape af Frederikssund Idrætsby kan snart gå i gang og det bliver med ekstra økonomisk støtte fra Lokale og Anlægsfonden på 8,3 millioner kroner.

Første fase af idrætsbyen bliver etableringen af en ny svømmehal og fodboldanlæg. Lokale og Anlægsfonden har besluttet at støtte projektet med 8.3 millioner kroner og at gå med i udviklingen af svømmehallens bassin, de sociale fællesarealer i svømmehallen og en ”udendørs gymnastiksal”, der vil gøre fodboldområdet til en sjov og vareriet oplevelse for de mange tusinde aktive i og udenfor byens foreningsliv.

- Med den flotte støtte fra Lokale og Anlægsfonden er vi nu nået et vigtigt skridt videre i skabelsen af idrætsbyen i Frederikssund. Vores store ønske om en aktivitetsplads, der binder de enkelte anlæg sammen og inviterer til leg, motion og træning på nye måder, bliver nu til virkelighed med hjælp fra Lokale og Anlægsfonden. Idrætsbyen er en vigtig satsning for kommunen. Den skal give alle borgere optimale muligheder for at dyrke motion og idræt og samtidig være på forkant med udviklingen og de fremtidige behov på idrætsområdet, siger borgmester John Schmidt Andersen (V).

En udendørs gymnastiksal

Aktivitetspladsen - eller den udendørs gymnastiksal, som den også kaldes – bliver 3090 m2 stor og giver en unik mulighed for, at der også kan dyrkes gymnastik udendørs. Pladsen bliver samlet omkring fem zoner. En med løb og boldspilsmuligheder fører direkte til fodboldanlægget. En anden zone rummer klassiske svingaktiviteter fra gymnastik med barrer, ringe, trapez, gynger og ribber. En tredje zone kombinerer trampoliner med boldspil til helt nye aktivitetsmuligheder, hvor gymnastikkens springelementer smelter sammen med boldspillenes artistiske tricks. Den fjerde zone bygger videre på den første zones forhindringselementer og udvider dem til også at rumme klatring og hop mellem forskellige granitblokke. Endelig kommer der en femte zone til udendørs styrketræning, streetworkout, crossfit og TRX-træning.

- Frederikssund har gang i en meget fremsynet løsning. I stedet for at holde liv i udslidte idrætsanlæg, bliver der bygget helt nyt. I stedet for at lade det nye knopskyde lidt tilfældigt med tiden, er der taget grundigt fat på opgaven med en helhedsplan, der nøje beskriver, hvordan en hel idrætsby kan etableres i flere faser. Lokale og Anlægsfonden går med i udviklingen af første fase, fordi projektet rummer mange nye idéer til, hvordan faciliteter kan understøtte et moderne og varieret idrætsliv i og udenfor foreningslivet, siger Esben Danielsen, direktør for Lokale og Anlægsfonden.

Svømmehallen som ramme om fællesskabet

Idrætsbyens designmæssige tankegang er bygget på et ønske om, at alle faciliteter skal kunne benyttes af så mange brugere som muligt, og have så mange funktioner som muligt. Derfor bliver svømmehallen også til mere end et sted, hvor folk tager hen for at være aktive i vand. Svømmehallens tørre områder indrettes til sociale zoner og mødesteder og omklædningsrum for eksempelvis fodboldklubber.

Svømmehallen indrettes med et 25x25 meter bassin, der kan udstyres med forskellige redskaber, der gør det muligt både at dyrke traditionel svømning og mere frie og legende vandaktiviteter. Der vil eksempelvis kunne nedsænkes tove og trapezer fra loftet, en klatrevæg kan etableres i forbindelse med bassinet og løst udstyr til styrketræning og crossfit i vand kan nemt tilføjes og flyttes igen.

Frederikssund Kommune har bevilget 141 mio. kr. til første fase af idrætsbyen. Lokale og Anlægsfonden har besluttet at deltage i udviklingen og støtte projektet med 8,3 mio. kr.

Lokale og Anlægsfonden har valgt at støtte Frederikssund Idrætsby med 8.3 millioner kroner.

Visualiseringer af aktivitetspladsen, udarbejdet af Schul Landskabsarkitekter

Rådgiverne bag
Idrætsbyen er baseret på en helhedsplan udviklet af Keingart Arkitekter. Svømmehallen bliver opført af et totalentreprisehold bestående af GVL Entreprise, arkitekterne fra GPP og Bay-Arch samt MOE Rådgivende Ingeniørfirma og Aqua-Teknik. Aktivitetspladsen Udearealerne, herunder aktivitetspladsen, er projekteret af Domus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniørfirma og AB Clausen Rådgivende Ingeniører.