Frederikssund Kommunes logo
28. april 2017

Teknisk direktør skifter fra Frederikssund til Odsherred

Claus Steen Madsen stopper som direktør for teknik, miljø og erhverv i Frederikssund Kommune den 1. juni, hvor han begynder som kommunaldirektør i Odsherred Kommune.

Claus Steen Madsen, 59 år, har været ansat som direktør for teknik, miljø og erhverv i Frederikssund Kommune siden 1. august 2013.

 - Først og fremmest et stort tillykke til Claus med jobbet og de nye spændende udfordringer i Odsherred Kommune. Jeg takker Claus for en fantastisk indsats i de knap fire år, han har været hos os, siger Ole Jacobsen, kommunaldirektør i Frederikssund Kommune. Han fortsætter:

 - Claus Steen Madsen har på sit direktørområde udviklet organisationen til et højt fagligt niveau. Lad mig blandt andet nævne, at Frederikssund Kommune gennem de seneste år er blevet kendt og rost for sin gode erhvervsservice og korte sagsbehandlingstider. Og ser vi på udviklingen af kommunens store byudviklingsprojekt, Vinge, har Claus også her lagt en kæmpe indsats og stort engagement som administrativt ansvarlig. Senest i at færdiggøre den kommende aftale om Vinge Centrum.

 - Claus er meget vidende og kendt for sin behagelige væremåde, som medarbejdere, virksomheder, interesseorganisationer og mange andre nyder godt af. Jeg vil komme til at savne at have ham i direktionen, men vil heldigvis fortsat have kontakt til Claus – fremover som kommunaldirektør-kollega, slutter Ole Jacobsen.

Claus Steen Madsen siger om sin tid i Frederikssund Kommune:

 - Tiden i Frederikssund har været fantastisk. Præget af store projekter og med udviklingen af Vinge som det største. Det er lykkedes, men det har kun været muligt at flytte Vinge fra tegnebrættet til markedet på grund af byrådets vedholdenhed og stærke ambition om at skabe en ny by. Det har været stort at få lov til at sikre virkeliggørelsen på den baggrund. Præget af gode kolleger og dygtige og inspirerende ledere og medarbejdere på det tekniske område. Det vil jeg savne – og oplevelserne tager jeg med mig videre. Uden Frederikssund havde jeg ikke fået mulighed for at tage det næste skridt, siger Claus Steen Madsen, som har sidste arbejdsdag i Frederikssund med udgangen af maj 2017.