Frederikssund Kommunes logo
26. april 2017

Rådgiverholdet til idrætsbyens udendørsfaciliteter

Frederiksund Kommune har indgået aftale med de rådgivere, der skal tegne og planlægge idrætsbyens første fase af udendørsfaciliteter: fodboldbaner, aktivitetsområde, veje, stier og afvandingssøer.

Holdet består af Domus Arkitekter, Schul Landskabsarkitekter, Jens Wessberg Rådgivende Ingeniører samt AB Clausen Rådgivende Ingeniører. Kommunen havde prækvalificeret i alt fem interesserede hold til opgaven.

 - Jeg synes det er et meget kompetent rådgiverhold, der har vundet udbuddet. Jeg ser meget frem til samarbejdet med dem og til at få taget hul på virkeliggørelsen af idrætsbyen, fortæller formand for Fritidsudvalget, Morten Skovgaard.

I forhold til arkitektdelen har det valgte rådgiverhold en bred erfaring på området. Blandt andet har de erfaringer med stadionbyggeri, helhedsplaner samt byrum, udearealer og grønne områder der aktiverer til leg, bevægelse og sociale fællesskaber.

På ingeniørsiden har holdet solid erfaring med etablering af sportsfaciliteter. Især inden for anlæg af fodboldbaner, både græs og kunstgræs, er de blandt de mest erfarne i Danmark. Holdet har desuden erfaring med forskellige klimasikringsprojekter.

I slutningen af maj vil Byrådet på baggrund af rådgiverholdets prisoverslag beslutte omfanget af udendørs faciliteter, samtidig med at Byrådet formelt godkender vinderforslag til idrætsbyens svømmehal, som en enig dommerkomité netop har kåret. Vinderforslaget til svømmehallen forventes at blive offentliggjort indenfor den næste uge.

Når Byrådet har vedtaget omfanget af udendørsfaciliteter, skal rådgiverholdet udarbejde det endelige projekt og stå for udbud af projektet i en hoved- eller fagentreprise.

Fakta

Blandt rådgiverholdets referencer er:

Slagelse Stadion Sportscollege / Helhedsplan for Lyngby Idrætsby / Udearealerne ved Arken / Masterplan for Bispebjerg kvarteret / Udearealer ved en række daginstitutioner og skoler / fodboldbaner samt andre mindre sportsanlæg.