Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
1. september 2016

Nye partnerskaber skal sikre praktikpladser

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse. Det fremgår af erhvervsskolereformen, der opstiller en målsætning om at 25% af de unge vælger en erhvervsuddannelse i 2020 stigende til 30% i 2025. Det øger samtidig behovet for praktikpladser inden for erhvervsområdet, og derfor har Frederikssund Byråd i enstemmighed besluttet at indgå partnerskabsaftaler mellem Frederikssund Kommune og de to store erhvervsorganisationer, Dansk Byggeri og Dansk Industri samt erhvervsskolerne. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem kommunen, uddannelserne og erhvervslivet til gavn for både de unge under uddannelse og erhvervslivet.

Skal sikre faglært arbejdskraft

Alene i 2015 indgik 33 kommuner i Danmark frivillige partnerskabsaftaler med en eller flere erhvervsorganisationer. Formålet med aftalerne er at:

  • skabe flere lærepladser til elever inden for industriens område samt inden for bygge- og anlægsområdet.
  • sikre fremtidig faglært arbejdskraft gennem et øget kendskab til erhvervsuddannelserne hos de unge.
  • udvikle samarbejdet mellem erhvervsskolerne, UU Vest Hovedstadsregionen og Jobcenteret om virksomhedskontakten i forhold til ungegrupperne.
  • udvikle samarbejdet mellem alle interessenter inden for erhvervsuddannelserne.

Vigtigt at uddanne til produktionsfag

- Det er vigtigt, at vi får uddannet tilstrækkeligt mange unge til produktionsfagene, siger borgmester John Schmidt Andersen (V) og tilføjer:

- I Frederikssund Kommune forventer vi inden længe at kunne tilbyde et uddannelsesmiljø, der byder på flere erhvervsuddannelser. Derfor er jeg rigtig godt tilfreds med, at vi nu kan indgå disse partnerskabsaftaler med to store erhvervsorganisationer, så vi også baner vejen for flere praktikpladser til de unge.

Frederikssund lidt over landsgennemsnittet

Selvom Frederikssund Kommunes andel af unge, der tager en erhvervsuddannelse, ligger lidt højere end landsgennemsnittet er der stadig brug for at endnu flere unge bliver tilskyndet til at tage en erhvervsuddannelse. Inden for eksempelvis plast-, metal- og murerområdet har virksomhederne svært ved at få lærlinge nok. Inden for andre områder kan situationen være den modsatte. Derfor er der, som partnerskaberne lægger op til, brug for en tættere dialog mellem uddannelsessystemet og virksomhederne for at få tingene til at harmonere bedre.

Underskrivelse

Den ene aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, TEC og Dansk Byggeri. Den anden aftale indgås mellem Frederikssund Kommune, UU Vest Hovedstaden, Erhvervsskolen Nordsjælland, KNord, TEC, Dansk Metal og Dansk Industri.
Aftalerne underskrives formelt i løbet af september måned.