Gå til sidens indhold
Print
Frederikssund Kommunes logo
29. september 2016

Ny skov på vej ved Skibby


En ny skov på 28 hektar (280.000 m2) ved Skibby vil om få år være en realitet. Et flertal i Byrådet har nemlig vedtaget at overdrage et kommunalt ejet areal i Skibbys østlige udkant til Naturstyrelsen, med henblik på at området bliver plantet til med skov. Formålet med skovrejsningen er blandt andet at sikre de store drikkevandsressourcer, som findes i området, samt at skabe et nyt rekreativt område til gavn for kommunens borgere.

Betinget af fortsat erhvervsområde

Frederikssund Kommune har dog betinget sig, at et kommende skovområde ikke kommer til at hindre det ønskede erhvervsområde ved Skibby. Derfor er overdragelsen betinget af, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vil dispensere for skovbyggelinjen, da skovområdet vil grænse op til erhvervsområdet. Det kommende skovområde vil endvidere omkranse den nuværende knallertbane og Loddenmosen, og vil skabe sammenhæng til det eksisterende naturområde ved Nordmandsmosen.

Dialog om betingelser

Nu begynder en dialog mellem Frederikssund Kommune og Naturstyrelsen om de nærmere forhold og betingelser i forbindelse med overdragelsen af arealet. Herefter vil Naturstyrelsen holde et offentligt møde, hvor lokale og andre interesserede kan komme med forslag til blandt andet navngivning af skoven.

Det ventes, at tilplantningen kan begynde i foråret 2018. Herefter vil der gå 5-6 år før træerne er over mandshøjde.